58 de directori de licee agricole din România, formați de experți francezi [fr]

Doi experți francezi pentru cooperare bilaterală au organizat, între 7 și 10 octombrie, un eveniment de formare, la care au participat 58 de directori de licee agricole, în vederea organizării și coordonării stagiilor de practică pentru elevi.

Cei doi experți sunt Paul Ménard, profesor la Liceul Horticol Lyon Dardilly și coordonator al rețelelor de cooperare internațională pentru România și Bulgaria și Stéphane Vrevin, expert tehnic internațional francez, atașat pe lângă Ministerul român al Educației Nationale. Aceștia au fost cooptați în acest proiect de Ambasada Franței în România, prin intermediul consilierului agricol regional pentru România și Bulgaria, Marie-Luce Ghib.

Cele 58 de licee agricole care au beneficiat de expertiza franceză sunt cele incluse în programul de finanțare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), program care a fost lansat la începutul acestui an școlar și care își propune să creeze condițiile necesare pentru a atrage cât mai mulți elevi spre învățământul agricol, pentru a asigura forță de muncă tânără în agricultură.

În Franța, învățământul agricol se află sub tutela Ministerului Agriculturii și include 807 instituții de învățământ, cu 138 363 de elevi înscriși, și cu o rată de promovabilitate de 87,2%. Mai multe detalii puteți regăsi aici .

Rețeaua franceză pentru colaborarea cu România, coordonată de Paul Ménard, federalizează acțiunile întreprinse în Franța de către unitățile de învățământ agricol. Scopul său este de a consilia și de a pune în contact actorii francezi care lucrează cu România. „Rețeaua România” din Franța este constituită din instituții de formare agricolă din învățământul secundar, de exemplu licee agricole, din învățământul superior, precum școli de inginerie, și BTS și din domeniul formării continue pentru adulți, inclusiv ucenicii. Aproximativ 180 de unități agricole franceze au derulat deja un proiect sau o acțiune de cooperare cu România.

Rețeaua franceză acționează în beneficiul creării și dezvoltării unor parteneriate puternice și de durată, care să conducă la operațiuni ce vizează schimburile de cursanți sau /și personal tehnic implicat în formarea agricolă, în cadrul programelor de mobilitate colectivă sau individuală. De asemenea, rețeaua colectează și diseminează informații despre țară, precum date practice despre programele de mobilitate, despre funcționarea sistemelor de învățământ, date agricole etc., de la instituțiile membre. Totodată, rețeaua răspunde solicitărilor de colaborare din învățământul secundar sau superior din România, cum este cazul evenimentului desfășurat la București.

Această formare este rezultatul discuțiilor începute în cadrul unui schimb de experiență din Franța și continuate apoi cu Ambasada Franței în România și MADR, în cadrul parteneriatului strategic semnat între cele doi țări. În luna aprilie 2019, Fundația World Vision România a organizat, în cadrul programului „Liceele agricole – hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, o vizită de studiere a învățământului agricol din Franța, țară în care educația agricolă este a doua cea mai importantă filieră după cea teoretică din sistemul educațional național. Au participat licee implicate în program, reprezentanți ai MADR, ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Federația GAL-urilor din Romania.

Pentru mai multe informații puteți consulta documentele anexate:

Word - 18.7 ko
(Word - 18.7 ko)
Word - 20.1 ko
(Word - 20.1 ko)
Word - 17.8 ko
(Word - 17.8 ko)
Word - 18.3 ko
(Word - 18.3 ko)
Word - 20.7 ko
(Word - 20.7 ko)
Word - 5.8 MB
(Word - 5.8 MB)

Dernière modification : 21/10/2019

Haut de page