APEL LA CANDIDATURĂ 2016 - CISAP (ENA)

APEL LA CANDIDATURĂ 2016
Școala naţională de administraţie (ENA) - Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP

Apelul la candidatură 2016 pentru Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică (CISAP) a fost prelungit. Data limită de trimitere a candidaturilor este vineri 26 februarie 2016.

Prezentare
Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP - sunt sesiuni de perfecționare intensivă cu o durată cuprinsă între o săptămână şi o lună, organizate la Paris. Aceste cursuri se adresează înalţilor funcționari, profesioniştilor din administraţia publică sau reprezentanţilor de organizații internaționale și de organizații non guvernamentale care doresc să se perfecționeze într-un domeniu concret. Aceste formări tematice și specializate au de asemenea ca obiectiv de a confrunta experienţele participanţilor şi de a beneficia de o perspectivă comparată a viziunii franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor legate de administrația publică și guvernanță.

Condiţii
Candidații trebuie:
1. Să fie prezentați de către instituția de care aparțin;
2. Să fie titulari ai unui Master sau ai unei diplome echivalente, care să ateste absolvirea a cel puţin patru ani de studii superioare, sau, în anumite cazuri, să aibă responsabilități care să demonstreze o capacitate echivalentă;
3. Să aibă o experienţă profesională în sectorul public (sau echivalent) de minim 3 ani;
4. Să aibă o bună cunoaștere a limbii franceze.

Tematici 2016
Lista stagiilor CISAP propuse de ENA în 2016 și catalogul pot fi consultate accesând adresa de mai jos :

PDF - 2.8 MB
(PDF - 2.8 MB)

Proceduri de selecţie
Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
-  formularul de candidatură

PDF - 364.1 ko
(PDF - 364.1 ko)

-  CV și scrisoare de motivaţie (trebuie demonstrat interesul pentru participarea la stagiul vizat din punct de vedere al parcursului profesional, al competențelor și al obiectivelor profesionale).

Dosarul trebuie trimis cel mai târziu până vineri 26 februarie 2016, la următoarea adresă:

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Institutul Francez din București
Bd Dacia nr. 77
020051 BUCURESTI

Candidații preselecționați vor fi convocați pentru un interviu la București, iar dosarele lor vor fi trimise la ENA. Cu 30 de zile înainte de începerea formării, ENA selecționează candidații în funcție de profilul care corespunde cel mai bine formării și transmite lista candidaturilor acceptate cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea cursului.

NB : ENA își rezervă posibilitatea de a anula orice ciclu care nu a întrunit un număr suficient de candidaturi.

Ambasada Franţei va acorda un număr limitat de burse candidaţilor reţinuţi la terminarea procedurii de selecţie ENA. Această bursă va acoperi cheltuielile de şcolarizare şi de şedere în Franţa. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către candidaţi (sau de către angajatorii acestora).

NB: Persoanele care au efectuat deja formări în cadrul CISAP, în anii precedenţi, nu pot beneficia de sprijin financiar din partea Ambasadei.


Bursele vor fi acordate în prioritate următoarelor formări :

-  Promotion et valorisation des biens culturels et naturels
-  Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique (sesiunea din noiembrie)
-  Gouvernance territoriale et développement local
-  Marchés publics
-  Contrôle, audit et évaluation de la dépense publique
-  Les centres de gouvernement : l’interministériel et le processus normatif
-  La lutte contre la corruption
-  Conduire le changement dans l’administration
-  Les politiques publiques : de la conception à l’évaluation

Pentru mai multe informații

Cicluri de lungă durată:

ENA oferă de asemenea cursuri de formare de lungă durată:
Ciclul internațional de lungă durată (CIL) – cu o durată de 14 luni (+ 2 luni opțional cu posibilitatea de a urma cursurile unui Master) destinat tinerilor funcționari sau agenților publici din străinătate. Această formare propune trei programe de Master profesional – „Comunicare în Instituțiile Publice”, „Acțiune publică în Europa” și „Administrație publică generală” – organizate de ENA în parteneriat cu universități prestigioase din Franța: Paris CELSA, Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea din Strasbourg.

Ciclul internațional de perfecționare (CIP) – cu o durată de 8 luni, pentru înalți funcționari sau agenți publici. Această formare propune două programe de Master profesional – „Administrație și afaceri internaționale” și „Administrație și finanțe publice” – organizate de ENA în parteneriat cu Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea din Strasbourg.

Institutele regionale de administrație (IRA) organizează cicluri internaționale (CiIRA) – cu o durată de 8 luni, pentru funcționari sau agenți publici. De asemenea, cursurile de formare CiIRA oferă posibilitatea funcționarilor din străinătate să urmeze în paralel cursurile unui Master în universitățile partenere IRA.

Pentru mai multe detalii puteți consulta :

-  Site-ul ENA :
www.ena.fr (a se vedea rubrica Europe international)

-  CiIRA :
http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-d-approfondissement/ciIRA

-  Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Caroline SOCIÉ, Consilieră adjunctă de Cooperare : caroline.socie@diplomatie.gouv.fr
Larisa SERBAN : larisa.serban@diplomatie.gouv.fr - tel. : 0040 374 125 263

Dernière modification : 14/06/2016

Haut de page