Actorii economici francezi în România [fr]

Actorii economici în România

Reprezentarea, apărarea și promovarea intereselor economice, financiare și comerciale franceze în România sunt funcții exercitate de patru organisme cu vocații complementare și care își coordonează acțiunile.

Serviciul economic (SE) al Ambasadei este responsabil de monitorizarea României pe planurile economic și financiar, în special din punctul de vedere al relațiilor bilaterale cu Franța. Se ocupă de apărarea intereseloc companiilor noastre pe lângă Autoritățile române și pune în aplicare susținerea instituțională pentru marile proiecte și contracte.

Șeful serviciului economic asigură coordonarea echipei franceze din domeniul exporturilor.

Pentru mai multe informații
: www.tresor.economie.gouv.fr/pays/roumanie


Biroul Business France : această agenție de Stat a primit misiunea de a sprijini pe termen lung companiile, cu prioritate companiile mici și mijlocii și companiile de talie intermediară (ETI) pe piețele externe. În această calitate, biroul Business France în Roumanie organizează misiuni de acces pe piața românească, individuale și colective, precum și prezența pavilioanelor franceze la marile saloane profesionale din România. Biroul este responsabil de gestiunea administrativă a voluntarilor internaționali din companii (VIE). Biroul Business France din București este condus de Consilierul comercial al Ambasadei. Biroul de la București se ocupă, de asemenea, de Republica Moldova.

Pentru mai multe informații : www.business.france.fr/romania


Camera franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România (CCIFER) regrupează, cu prioritate, companiile franceze implantate în România. CCIFER are în prezent peste 560 de membri și este organizată în jurul unui consiliu de administrație format din 15 șefi de companii, prezidat de domnul François Coste, și a unei echipe operaționale condusă de doamna Adriana Record. Camera este principalul pivot al comunității franceze de afaceri în România. Camera propune membrilor săi, dar și unui public mai larg, numeroase activități, de la activități de formare până la întâlniri de afacere, trecând prin informări despre piață. Camera se ocupă, de asemenea, de sprijinul logistic necesar implantărilor companiilor (juridic, fiscal, găzduire, coaching, recrutare…). Organizează grupuri de lucru pe diferite tematici sectoriale, în colaborare cu ceilalți parteneri ai săi, precum și evenimente (conferințe, gale anuale). CCIFER poate sprijini propunerile comunității noastre pe lângă Autoritățile române pentru ameliorarea mediului de afaceri.

Pentru mai multe informații : www.ccifer.ro


Secția locală a Comitetului național al Consilierilor pentru Comerț Exterior (CCEF) : compusă din șefi de companii numiți prin decret de către Ministrul Comerțului extern la propunerea Consilierului economic, ei consiliază benevol instituțiile publice franceze și participă la punerea în aplicare a politicii guvernamentale de internaționalizare a companiilor noastre. Ei transmit expertiza lor companiilor, mai ales companiilor mici și mijlocii, pe care le consiliază și le însoțesc în dezvoltarea lor internațională și asigură promovarea procedurii VIE (Voluntari Internaționali în Companii).

Prezidat de domnul Bruno Leroy, sunt consilierii privilegiați ai Ambasadorului și ai Consilierului economic în ceea ce privește economia romana.


Pentru mai multe informații
: www.cnccef.org


Dernière modification : 08/03/2019

Haut de page