Apel închis - Școala naţională de administraţie (ENA) - CISAP [fr]

APEL LA CANDIDATURĂ 2017
Școala naţională de administraţie (ENA)
Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP

Apelul la candidatură 2017 pentru Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică (CISAP) este deschis.
Data limită de trimitere a candidaturilor este vineri 24 februarie 2017.

Prezentare
Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP - sunt sesiuni de perfecționare intensivă cu o durată cuprinsă între o săptămână şi o lună, organizate la Paris. Aceste cursuri se adresează înalţilor funcționari, profesioniştilor din administraţia publică sau reprezentanţilor de organizații internaționale și de organizații non guvernamentale care doresc să se perfecționeze într-un domeniu concret. Aceste formări tematice și specializate au de asemenea ca obiectiv de a confrunta experienţele participanţilor şi de a beneficia de o perspectivă comparată a viziunii franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor legate de administrația publică și guvernanță.

Condiţii
Candidații trebuie:
1. Să fie prezentați de către instituția de care aparțin;
2. Să fie titulari ai unui Master sau ai unei diplome echivalente, care să ateste absolvirea a cel puţin patru ani de studii superioare, sau, în anumite cazuri, să aibă responsabilități care să demonstreze o capacitate echivalentă;
3. Să aibă o experienţă profesională în sectorul public (sau echivalent) de minim 3 ani;
4. Să aibă o bună cunoaștere a limbii franceze (sau englezǎ, pentru ciclurile în limba englezǎ).

Tematici 2017
https://candidature-formation.ena.fr/registration/?_ga=1.211620949.1358577641.1478592764
• Finanțe
• Diplomație – Europa
• Management
• Politici publice
• Drepturile Omului

ENA organizeazǎ şi CISAP în limba englezǎ sub rezerva întrunirii numǎrului limitǎ de candidați (15 minim).

Lista stagiilor CISAP propuse de ENA în 2017 și catalogul pot fi consultate accesând adresa de mai jos :

- Catalogue_ENA_CISAP_2017:

PDF - 864.5 ko
(PDF - 864.5 ko)

Proceduri de selecţie
Înscrierea se face online pe siteul ENA (http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-d-approfondissement/CISAP) apoi dosarul complet trebuie trimis prin poştǎ în atenția Serviviului de Cooperare al Ambasadei Franței în România.

- Guide de l’inscription en ligne:

PDF - 994.6 ko
(PDF - 994.6 ko)

- FAQ:

PDF - 288.9 ko
(PDF - 288.9 ko)

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
-  formularul de candidatură (imprimat dupǎ ce a fost completat online)
-  scrisoare de motivaţie (trebuie demonstrat interesul pentru participarea la stagiul vizat din punct de vedere al parcursului profesional, al competențelor și al obiectivelor profesionale).

Dosarul trebuie trimis cel mai târziu până vineri 24 februarie 2017 la următoarea adresă, cu mențiunea „Candidaturǎ CISAP”:
Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Institutul Francez din București
Bd Dacia nr. 77
020051 BUCURESTI

Candidații preselecționați vor fi convocați pentru un interviu la București, iar dosarele lor vor fi trimise la ENA. Cu 30 de zile înainte de începerea formării, ENA selecționează candidații în funcție de profilul care corespunde cel mai bine formării și transmite lista candidaturilor acceptate cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea cursului. NB : ENA își rezervă posibilitatea de a anula orice ciclu care nu a întrunit un număr suficient de candidaturi.

Ambasada Franţei va acorda un număr limitat de burse candidaţilor reţinuţi la terminarea procedurii de selecţie ENA. Această bursă va acoperi cheltuielile de şcolarizare şi de şedere în Franţa. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către candidaţi (sau de către angajatorii acestora). NB: Persoanele care au efectuat deja formări în cadrul CISAP, în 2015 sau 2016, nu pot beneficia de sprijin financiar din partea Ambasadei.

Pentru mai multe detalii puteți consulta :

-  Site-ul ENA :
www.ena.fr (a se vedea rubrica Europe international)

-  CiIRA :
http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-d-approfondissement/ciIRA

-  Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Stéphane CESARI, Consilier adjunct de Cooperare şi acțiune culturalǎ: stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr
Andreea PALCU: andreea.palcu@diplomatie.gouv.fr - tél. : 0040 374 125 263

Dernière modification : 14/06/2019

Haut de page