Apel la candidatura 2018 Școala naţională de administraţie (ENA) [fr]

Apelul la candidatură 2018 pentru Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică (CISAP) este deschis.
Data limită de trimitere a candidaturilor pentru o bursă este luni 5 martie 2018.

În 2018, Ambasada Franței propune mai multe Burse ale guvernului francez pentru candidații români la stagiile CISAP.


Prezentare

Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP - sunt sesiuni de perfecționare intensivă cu o durată cuprinsă între o săptămână şi o lună, organizate la Paris. Aceste cursuri se adresează înalţilor funcționari, profesioniştilor din administraţia publică sau reprezentanţilor de organizații internaționale și de organizații non guvernamentale care doresc să se perfecționeze într-un domeniu concret. Aceste formări tematice și specializate au de asemenea ca obiectiv de a confrunta experienţele participanţilor şi de a beneficia de o perspectivă comparată a viziunii franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor legate de administrația publică și guvernanță.

Condiţii
Candidații trebuie:
1. Să fie prezentați de către instituția de care aparțin;
2. Să fie titulari ai unui Master sau ai unei diplome echivalente, care să ateste absolvirea a cel puţin patru ani de studii superioare, sau, în anumite cazuri, să aibă responsabilități care să demonstreze o capacitate echivalentă;
3. Să aibă o experienţă profesională în sectorul public (sau echivalent) de minim 3 ani;
4. Să aibă o bună cunoaștere a limbii franceze (sau englezǎ, pentru ciclurile în limba englezǎ).

Persoanele care au efectuat deja formări în cadrul CISAP, în 2016 sau 2017, nu pot beneficia de sprijin financiar din partea Ambasadei.

Catalogul stagiilor CISAP propuse de ENA în 2018
https://www.ena.fr/content/download/48960/773712/version/2/file/ENA_CATALOGUE_CISAP-2018.pdf

Proceduri de selecţie
1. înscrierea se face online pe site-ul ENA
https://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-d-approfondissement/CISAP
2. dosarul complet trebuie trimis prin poştǎ cel mai târziu până luni 5 martie 2018 în atenția Serviviului de Cooperare al Ambasadei Franței în România la următoarea adresă, cu mențiunea „Candidaturǎ CISAP”:

(Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Institutul Francez din București
Bd Dacia nr. 77
020051 BUCURESTI)

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
- formularul de candidatură (imprimat dupǎ ce a fost completat online)
- scrisoare de motivaţie (trebuie demonstrat interesul pentru participarea la stagiul vizat din punct de vedere al parcursului profesional, al competențelor și al obiectivelor profesionale).

3. candidații preselecționați vor fi convocați pentru un interviu la sfârşitul lunii martie.
4. candidații admişi vor fi informați direct de către Ambasada Franței şi vor beneficia de bursa guvernului sub rezerva acceptării dosarului lor de către ENA.

5. ENA va confirma printr-o scrisoare oficială lista candidaților selecționați 3 săptămâni înainte de începerea cursului.

NB : ENA își rezervă posibilitatea de a anula orice ciclu care nu a întrunit un număr suficient de candidaturi.

Ce cuprinde bursa guvernului francez ?

- transfer de la aeroport la hotel
- cheltuieli de şcolarizare
- cazare (studio echipat sau camera de hotel)
- cheltuielile de şedere în Franţa de aprox.20€/zi (mese, transport local)
- asigurare socială

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către candidaţi (sau de către angajatorii acestora).

Pentru mai multe detalii puteți consulta :

Site-ul ENA : www.ena.fr (a se vedea rubrica Europe international)

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România tél. : 0040 374 125 263
Stéphane CESARI, Consilier adjunct de Cooperare şi acțiune culturalǎ: stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr
Andreea PALCU: andreea.palcu@diplomatie.gouv.fr

- FAQ

- Ghidul încrierilor on-line pentru CISAP

Dernière modification : 27/09/2018

Haut de page