Lansarea apelului la candidatură-Ciclurile lungi ENA și IRA - Promoția 2018 [fr]

Mândră de cei 70 de ani de excelență, Școala Națională de Administrație (ENA) a Franței, este astăzi Școala de management a înaltelor funcții publice franceze, europene și internaționale. Mai mult de 3500 de elevi străini provenind din 132 de țări au fost deja instruiți în acest cadru.

Institutele Regionale de Administrație - IRA, formează atașații, corpul de încadrare care constituie coloana vertebrală a administrației franceze. Acestea sunt stabilite la Metz, Lyon, Lille, Nantes et Bastia.

În fiecare an, ENA selecționează în jur de 80 de candidați străini, pentru ciclurile sale internaționale, dar și pentru cele ale Institutelor regionale de administrație (IRA). Aceste programme sunt dedicate înalților funcționari care doresc să se perfecționeze și să dezvolte noi cunoștințe legate în mod direct de misiunile lor, de asemenea să aibă schimburi constructive cu înalți responsabili din administrația publică din lumea întreagă.

Astfel, pentru sesiunea 2018, sunt deschise 3 cicluri de formare de lungă durată funcționarilor și agenților publici străini :

Ciclul Internațional Lung (CIL) al ENA (durata : 14 luni, pentru funcționari juniori). Această formare este corelată cu trei parcursuri de master profesionale în „Comunicare instituțiilor publice”, în „Acțiunea publică în Europa” și în „Administrația publică generală” organizate de către ENA în parteneriat cu universități franceze prestigioase : Paris CELSA, Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea din Strasbourg.

Ciclul Internațional de Perfecționare (CIP) al ENA (durata : 8 luni, pentru funcționari de nivel avansat). Această formare diplomatică este corelată cu două parcursuri de master profesionale în domeniile „Administrații și afaceri internaționale” și „Administrații și finanțe publice” organizate de ENA în parteneriat cu Universitatea Paris Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea din Strasbourg.

Ciclul internațional al IRA (Institutelor regionale de administrație) sau CiIRA (durata : 8 luni, pentru funcționarii juniori și seniori). Institutele oferă de asemena posibilitatea funcționarilor străini să pregătească un master, în paralel cu școlaritatea lor.

Candidații interesați trebuie să exercite responsabilități de nivel superior în administrație, să fie perfect francofoni, să stăpânească limba engleză și să fi parcurs minim 4 ani de studii universitare validați (nivel master 1 sau echivalent).

Procedura de selecție este comună ciclurilor ENA și IRA.

Candidații odată înscriși online trebuie să trimită de asemenea dosarul în original prin poşta la Serviciul de cooperare al Ambasadei Franței, care va începe pre-selecția pe adresa: Bd. Dacia nr. 77, cod poştal 020051, sector 2, Bucuresti.

Pentru mai multe informații despre înscrierea cu succes online, a se consulta procedura de înscriere disponibilă pe site-ul ENA.

Calendar:

▪ Înscrierea online cel târziu pe 22 noiembrie 2017.
▪ Interviuri de pre-selecție organizate de către Ambasadele Franței între 22 și 30 noiembrie.
▪ Probe de admitere organizate între 11 și 15 decembrie 2017 de către serviciile ambasadei.
▪ Probe de admitere în lunile martie și aprilie 2018.
▪ Jurizări de admitere : sfârșitul lunii aprilie 2018.
▪ Începerea ciclurilor IRA și CIL este programată pentru septembrie 2018.
▪ Începerea CIP este programată pentru decembrie 2018.

Pentru mai multe informații despre formări, vă invităm să consultați :

Site-ul ENA : www.ena.fr/index.php ?/fr/formation/Cycles-internationaux

Site-urile IRA : IRA Lyon www.ira-lyon.gouv.fr, IRA Metz www.ira-metz.gouv.fr, IRA Bastia www.ira-bastia.fr; IRA Lille www.ira-lille.gouv.fr IRA Nantes www.ira-nantes.gouv.fr

Contact la ENA Paris

- Isabelle COMBARNOUS, șef al serviciului responsabil de relațiile cu elevii străini
Tel : + 33 (0)1 44 41 85 98, isabelle.combarnous@ena.fr

Contact la Ambasada Franței în România

- Stéphane CESARI, Consilier adjunct de Cooperare și Acțiune Culturală,
Tel : 0374 125 364, stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr

Testimoniale:

Les cycles internationaux de l'ENA vus par les élèves from Ecole nationale d'administration on Vimeo.

Dernière modification : 07/08/2018

Haut de page