Apel la candidaturi pentru ciclul de Inalte Studii Europene la ENA (Scoala Nationala de Administratie)

Apelul la candidaturi pentru Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE) de la ENA este deschis pâna pe 15 octombrie 2015. Această formare de înalt nivel privind chestiuni europene se desfaşoară timp de un an în mai multe oraşe europene. Ciclul se adresează candidaţilor români francofoni cu funcţii de răspundere în domeniul public sau privat.

Creat în 2007, Ciclul de Inalte studii europene (CHEE) este o formare oferita de Ecole nationale d’Administration (ENA), pe tema chestiunilor europene. Este destinată anual unui număr de 40 de profesionişti, de înalt nivel, care au o experienţă profesională la nivel european sau nu, de cel putin 6 ani, provenind din administraţia publică, din mediul afacerilor privat sau de stat, din media, din cadrul sindicatelor sau din rândurile asociaţiilor etc.

Privilegiind metode pedagogice bazate pe experienţa concretă (simulări, dezbateri), CHEE îsi propune explicarea marilor principii ale procesului de decizie la nivel european, principalele politici ale Uniunii europene şi mizele cu care sunt confruntate statele membre. Această formare este recunoscută drept o formare de excelenţă în concordanță cu responsabilitățile profesionale de nivel înalt. În timpul ciclului, participanții au posibilitatea să intre în contact direct cu factorii de decizie ai Europei de azi, să afle "secretele de fabricație" ale Europei și sa îşi creeze o rețea solidă și eficientă de contacte.

Promoţia 2016 se va afla sub patronajul Dnei Ursula von der LEYEN, ministru al Apărării din Germania și membru al Bundestagului. CHEE 2016 se va desfăşura din ianuarie pâna în noiembrie, în 10 module de la 3 la 5 zile : pe lânga seminarii organizate la Paris, Bruxelles si Strasbourg, vor fi de asemenea prevazute misiuni de studiu în diferite capitale europene.


Ambasada Frantei va oferi o bursa de studiu pentru candidații din domeniul public, care acoperă taxa de școlarizare și o parte din cheltuieli, sub rezerva admiterii lor la ENA.

Pentru a depune candidatura:

Auditorii (parlamentari, directori de întreprinderi, jurnalisti, înalti functionari, etc.) trebuie să cunoască perfect limba franceză şi sa aiba cunoştinte (pasive, cel putin) de limba engleză. Trebuie să poată aduce dovada unor responsabilităţi confirmate în domeniul lor de activitate şi să aibă de cel putin 6 ani de experienţă profesională. Trebuie să completeze formularul de mai jos şi să-l trimită la ENA cel mai târziu pâna la 15 octombrie 2015, informand Ambasada Frantei de demersul lor (caroline.socie@diplomatie.gouv.fr)

- Nota de informare:

PDF - 169.5 ko
(PDF - 169.5 ko)

- Dosar de candidatura:

PDF - 281 ko
(PDF - 281 ko)

Pentru mai multe informaţii : www.ena.fr
Persoană de contact la Ambasada Franţei în România : Caroline SOCIE (caroline.socie@diplomatie.gouv.fr)

Dernière modification : 27/11/2015

Haut de page