COVID-19 - Condiții de acces în Franța pentru lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii detașați [fr]

Update : « Începând cu 15 iunie, Franța ridică toate restricțiile de călătorie pentru persoanele care provin din România, și din restul Uniunii Europene. Prin urmare, condițiile indicate mai jos nu mai sunt necesare, iar lucrătorii detașați și sezonieri pot intra în Franța în aceleași condiții ca până în luna martie ».

Circulara n°44997 din 20 mai 2020 specifică condițiile de acces în Franța pentru lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii europeni detașați.

1. Lucrătorii agricoli sezonieri

Pentru aceste informații consultați şi pagina web a Ministerului Agriculturii

Lucrătorii agricoli sezonieri români sau cei care au reședința în România, au dreptul să intre și să lucreze pe teritoriul francez, prin derogare de la măsurile generale care restricționează intrarea în țară.

Pentru a intra în Franța, acești lucrători trebuie să prezinte următoarele documente:

- un act de identitate valabil;
- o declaraţie de deplasare internațională individuală (modelul este disponibil pe pagina web a Ministerului de interne, care include declarația pe proprie raspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19);
- un document justificativ de călătorie internațională eliberat de angajator, disponibil tot pe pagina web a Ministerului de interne ;
- un contract de muncă încheiat cu o întreprindere sau o exploatație agricolă cu sediul în Franța; sau o declarație prealabilă angajării (DPAE) conform articolului L. 1221-10 din Codul Muncii; sau o confirmare de primire a Titlului de Ocupare Simplificat Agricol (TESA sau TESA+).

Lucrătorii sezonieri care urmează să rămână în Franța mai mult de 48 de ore sunt supuși, în Franța, și pe răspunderea angajatorului, unei măsuri de carantinare sau unei măsuri echivalente. Angajatorii sunt obligați să ia toate măsurile adecvate (transport, cazare, organizarea muncii, furnizarea de echipamente de protecție și măsuri de distanțare fizică) pentru protejarea lucrătorilor sezonieri și a celorlalți lucrători, în conformitate cu recomandările sanitare și cu cele privind sănătatea și siguranța la locul de muncă disponibile pe pagina Ministerului Muncii la rubrica « Fișe consultanță meserii și ghiduri pentru angajați și angajatori».

În acest sens, în loc de carantinare, angajatorul se poate angaja să limiteze la minimum deplasările lucrătorilor sezonieri, pe o durată de 14 zile prin următoarele măsuri: fie cazarea la locul de muncă sau în imediata apropiere fără alte ieșiri; sau, în cazul cazării în afara locului de muncă, prin limitarea deplasării lucrătorilor pe traseul domiciliu-loc de muncă.

2. Lucrătorii detașați

Lucrătorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene a căror misiune de detașare nu poate fi amânată și care este atestată printr-un contract de prestări servicii pot intra și lucra în Franța, prin derogare de la măsurile generale care restricționează intrarea în țară.

Înainte de sosirea în Franța, angajatorul trebuie să transmită, pe adresa de e-mail detaches@interieur.gouv.fr, confirmarea primirii declarației prealabile a detașării și toate documentele care atestă caracterul urgent al misiunii.

Pentru a intra în Franța, acești lucrători trebuie să prezinte documentele următoare:

- un act de identitate valabil;
- o declaraţie de deplasare internațională individuală derogatorie (modelul este disponibil pe pagina web a [Ministerului de interne >https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage], care include declarația pe proprie raspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19);
- confirmarea de primire a declarației prealabile de detașare.

Lucrătorii europeni detașați mai mult de 48 de ore în Franța trebuie să fie supuși unei măsuri de carantină (izolare timp de 14 zile) în țara de origine înainte de a pleca în Franța.

Angajatorii trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare (transport, cazare, organizarea muncii, furnizarea de echipamente și măsuri de distanțare fizică la locul de muncă) pentru a proteja lucrătorii.

Dernière modification : 15/06/2020

Haut de page