Cerere de proiecte din partea ONGurilor

Cerere de proiecte ”Consolidarea societății civile românești în sprijinul respectării drepturilor și libertăților copiilor, tinerilor și a egalității de gen”

JPEG

Data limită de depunere a dosarelor: luni, 20 august 2018 inclusiv

Rezultatele selecției: 15 octombrie 2018

România trece printr-o perioadă de manifestare foarte dinamică a societăţii civile. În realitate, în anii trecuţi cetăţenii s-au mobilizat şi au început o transformare a vieţii publice româneşti, întărind rolul societății civile ca factor de schimbare.
În plus, dacă Franţa privilegiază în contextul politicii sale de cooperare internaţională parteneriatele instituţionale, o atenţie deosebită va fi acordată organizaţiilor din societatea civilă pe care aceasta le consideră factori esenţiali în elaborarea politicilor publice, comune, incluzive şi durabile.
Astfel, Ambasada Franţei în România oferă de mulţi ani suport tehnic şi financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare iniţiate de către ONG-urile româneşti şi destinate schimbării, precum şi activităţilor de structurare a societăţii civile. În 2018, Ambasada Franţei reînnoieşte sprijinul său în dezvoltarea societăţii civile româneşti.
Prezentul apel la proiecte vizeză „Consolidarea societăţii civile în sprijinul respectării drepturilor şi libertăţilor copiilor, tinerilor şi a egalităţii de gen”. Proiectele prezentate în acest sens vor avea ca obiectiv combaterea prejudecăţilor şi a stereotipurilor care împiedică dezvoltarea personală a copiilor şi a tinerilor (în special a fetelor), vizând o schimbare a normelor sociale şi comportamentale şi încurajând luarea în considerare de către autorităţile publice a preocupărilor lor în elaborarea politicilor.

1. Structuri eligibile:
Apelul la proiecte se adresează organizaţiilor non guvernamentale (ONG) româneşti cu scop nelucrativ - asociaţii, fundaţii şi federaţii, ONG-uri înregistrate în România, care pun în aplicare proiecte pe teritoriul românesc. Un ONG nu va putea prezenta decât un singur proiect în acest cadru.

2. Tematici:
Proiectele vor trebui să aducă în discuţie una sau mai multe dintre tematicile următoare:
• Prevenirea maltratării în familii şi în instituţiile care se ocupă cu îngrijirea copiilor;
• Lupta împotriva discrminării de gen;
• Prevenirea sarcinilor nedorite;
• Implicarea copiilor şi a tinerilor în dezbateri publice.
Va fi acordată o atenţie specială proiectelor ce prevăd consolidarea capacităţilor personalului instituţiilor dedicate protecţiei copilului, educaţiei sau sănătăţii, permiţând un transfer de competenţe şi de metodologie având rolul de a fi replicate.

3. Bugetul şi modalităţile de cofinanţare

Proiectul va fi finanţat de Ambasada Franţei până la suma de maxim 4000 de euro. Aceasta va trebui să corespundă cu 80% din bugetul total al proiectului. O primă tranşă de 75% din subvenţia alocată va fi plătită la semnarea convenţiei, soldul urmând să fie achitat după depunerea unui raport atât de activitate cât şi financiar la 6 luni după începerea proiectului.
Taxele administrative nu pot depăşi mai mult de 30% din bugetul total.

4. Conţinutul dosarului:
Dosarul de candidatură (în franceză sau română) va trebui să conţină:
-  Formularul de candidatură:

PDF - 275 ko
(PDF - 275 ko)

-  O prezentare a asociaţiei;
-  Contextul în care este înscris proiectul;
-  Obiectivele;
-  Rezultatele aşteptate;
-  Partenerii;
-  Bugetul detaliat (sau resursele şi cheltuielile prevăzute);
-  Eventualii cofinanţatori;
-  Coordonatele bancare ale asociaţiei;
-  Un calendar provizoriu.
Vor fi luate în considerare doar dosarele trimise până cel târziu luni, 20 august 2018.

5. Procedura de selecţie:
Selecţia proiectelor va fi efectuată pe baza următoarelor criterii:
-  Adecvarea cu temele prioritare şi apelul la proiecte;
-  Caracterul inovativ, realist şi durabil al proiectului propus;
-  Gradul de precizie al proiectului;
-  Diversitatea parteneriatelor dezvoltate în timpul implementării acestuia;
-  Acţiunile care au loc în comun cu autorităţile locale;
-  Proiectul va trebui să se desfăşoare pe parcursul a maxim un an
Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor pe data de 15 octombrie 2018.

Dosarele trebuie trimise înainte de 20/08/2018 inclusiv (cu ștampila poștală ca dovadă a datei expedierii) la :
Ambasada Franței în România / Serviciul de cooperare
Institutul francez - Bulevardul Dacia nr. 77 - 020 051 BUCUREȘTI

Contacte serviciul de cooperare:
Tel : 0374 125 259
Mail : isabelle.schwengler@diplomatie.gouv.fr și estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 11/12/2018

Haut de page