Ciclul de Înalte Studii Europene în cadrul ENA-Apel la candidaturi pentru sesiunea 2017 [fr]

De la crearea sa în 2007, Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE după denumirea
franceză) organizat de Școala națională de administrație (ENA) din Franța este recunoscut ca fiind o formare de excelență compatibilă cu exercițiul responsabilităților profesionale de nivel înalt.

CHEE formează responsabilii continentului nostru pentru mizele contextului european
actual. Instrument de mobilitate, Ciclul de Înalte Studii Europene favorizează progresul în carieră în vederea europenizării profilului profesional. În primele zece promoții, ciclul a reunit mai mult de 450 de auditori, din orizonturi profesionale și origini naționale foarte diverse.

Această sesiune va beneficia de înaltul patronaj al domnului M. Herman VAN
ROMPUY, Președintele Consiliului European (între 2009 și 2014).

CHEE cuprinde 10 seminarii de formare de 3 până la 5 zile pe lună, din ianuarie
până în noiembrie :
- un seminar de integrare în ianuarie
- module prevăzute la Paris, Strasbourg, Bruxelles și în diferite capitale

Acest ciclu comportă un soclu de bază, la care se adaugă aprofundarea unor tematici
de actualitate.

Ciclul de Înalte Studii Europene este deschis :
- resortisanților Statelor membre ale Uniunii europeene sau din State terțe ;
- decidenților din sectorul public și societății civile, aleșilor europeni, naționali și locali,
persoanelor din companii, cadrelor universitare, jurnaliștilor, înalților funcționari,
reprezentanților organizațiilor profesionale, sindicale, de cult…

Candidații trebuie să exercite responsabilități importante în domeniul lor, să aibă cel puțin 6 ani de experiență profesională în domeniu. Se cere cunoașterea perfectă a limbii franceze și o înțelegere cel puțin pasivă a limbii engleze. Nu se cer cunoștințe sau experiențe profesionale în domeniul european.

Candidaturile pentru a XI-a sesiune CHEE (Promoția 2017) sunt de acum deschise și sunt așteptate până la data de 7 noiembrie 2016.

Aceștia trebuie să completeze formularul de înscriere și să îl trimită prin poștă atât la ENA Paris cât și la Ambasada Franței din București (bulevardul Dacia, 77, sector 2, Bucuresti) cel târziu pe 7 noiembrie 2016, în atenția domnului Stephane Cesari, confirmând totodată depunerea dosarului prin e-mail la adresa : stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr.

Un interviu cu juriul ENA va fi organizat pentru candidații pre-selecționați.

Ambasada va finanța burse de stagiu în limita bugetului disponibil și sub rezerva acceptării dosarelor de înscriere de către ENA.

Consultati:

- notita informativa:

PDF - 437.9 ko
(PDF - 437.9 ko)

- dosarul de candidatura:

PDF - 281.4 ko
(PDF - 281.4 ko)

- placheta CHEE:

PDF - 434.1 ko
(PDF - 434.1 ko)

Dernière modification : 07/08/2018

Haut de page