Ciclurile internaţionale specializate în administratie publică (CISAP) la ENA [fr]

Scoala naţională de administraţie ENA
Ciclurile internaţionale specializate în administraţie publică - CISAP

Apelul pentru primirea candidaturilor pentru participarea în anul 2014, la Ciclurile internaţionale specializate în administratie publică (CISAP) este lansat.
Data limita de trimitere a candidaturilor este luni 17 februarie 2014.

Prezentare
Cursurile de formare CISAP sunt stagii organizate la Paris cu durata cuprinsă între o săptămână şi o lună, pentru înalţi functionari, profesionişti ai administraţiei publice sau reprezentanţi de organizatii internationale si de organizatii non guvernamentale care doresc sa se perfectioneze într-un domeniu concret. Aceste formari tematice si specializate au de asemenea ca obiectiv de a confrunta experienţele participanţilor şi de a beneficia de o perspectivă comparată a viziunii franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor legate de administratia publica si guvernanta.

Condiţii:
Candidatii trebuie:
1. Sa fie prezentati de catre institutia de care apartin;
2. Sa fie titulari ai unui Master sau ai unei diplome echivalente, care să ateste absolvirea a cel puţin patru ani de studii superioare, sau, în anumite cazuri, sa aiba responsabilitati care sa demonstreze o capacitate echivalenta;
3. Sa aiba o experienţa profesionala în sectorul public (sau echivalent) de minim 3 ani;
4. Sa aiba o buna cunoastere a limbii franceze.

Tematici 2013
Lista stagiilor CISAP propuse de către ENA si catalogul 2014 pot fi consultate mai jos:

PDF - 45.2 ko
Calendrier des CISAP
(PDF, 45 ko) (PDF - 45.2 ko)
PDF - 970.5 ko
Catalogue
(PDF, 970 ko) (PDF - 970.5 ko)

Proceduri de selecţie
Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
-  formularul de candidatură
-  o scrisoare de motivaţie (trebuie demonstrat interesul pentru participarea la stagiul vizat din punct de vedere al parcursului profesional, al competentelor si al obiectivelor profesionale).

Dosarul trebuie trimis cel mai târziu până luni 17 februarie 2014 la urmatoarea adresă:
Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Institutul Francez din Bucuresti
Bd Dacia nr. 77
020051 BUCURESTI

Selecţia candidaţilor se va face, dupa avizul Ambasadei Franţei, de către Şcoala naţională de Administraţie (în funcţie de interesul fiecărei candidaturi şi de numărul de locuri oferit cetăţenilor români).
N.B. : ENA îsi rezerva posibilitatea de a anula orice ciclu care nu a întrunit un numar suficient de candidaturi.

Ambasada Franţei va acorda un numar limitat de burse candidaţilor reţinuţi la terminarea procedurii de selecţie ENA. Această bursă va acoperi cheltuielile de şcolarizare şi de şedere în Franţa. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către candidaţi (sau de către angajatorii acestora). Persoanele care au efectuat deja formări în cadrul CISAP, în anii precedenţi, nu pot beneficia de sprijin financiar din partea Ambasadei.

Informaţii suplimentare :
Site-ul Internet al Scolii nationale de Administratie :
www.ena.fr (selectaţi « cycles internationaux » pe pagina „home”)

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România
Dra Caroline SOCIÉ, Ataşată de cooperare tehnică
e-mail: caroline.socie@diplomatie.gouv.fr
tel. 0040 374 125 264

Dernière modification : 03/02/2014

Haut de page