Concursul pentru acces în Clasele Pregătitoare pentru Marile Școli din Franţa [fr]

Ambasada Franţei în România organizează cea de-a douăsprezecea ediţie a Concursului pentru acces în Clasele pregătitoare ale Marilor Şcoli din Franţa (CPGE).

Concursul, din iniţiativa Ambasadei Franţei în România, începând din anul 2004, se adresează elevilor din clasele a XII-a, care deţin cunoştinţe excelente de matematică, dar şi noţiuni de limbă franceză.

Primii doi candidaţi clasaţi, în urma acestui concurs, vor beneficia de burse acordate de Fundaţia Odon Vallet şi vor studia la Liceul Louis-le-Grand din Paris, timp de doi ani.

După cei doi ani de pregătire, elevii au posibilitatea de a susţine examenele de admitere pentru şcolile de inginerie. Elevii care nu reuşesc să fie admişi într-o Grande Ecole, după cei doi ani de pregătire, pot continua studiile într-o universitate.

Concursul CPGE va fi organizat simultan de Institutul Francez din România (Bucureşti), de direcţiile sale regionale de la Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, dar şi de către Lectoratul francez de la Sibiu, în data de joi 9 aprilie 2015. Testul este bazat strict pe cunoştinţele de matematică ale participanţilor, iar răspunsurile pot fi redactate în franceză, engleză sau română în funcţie de opţiunea candidatului. De reţinut totuşi că studiile la liceul Louis-le-Grand se vor desfăşura în limba franceză.

- Data concursului: joi 9 aprilie 2015
- Durata testului: patru ore
- Accesul în săli: ora 8:30
- Începerea concursului: ora 9:00
- Data limită a înscrierilor este vineri 3 aprilie 2015.
- Înscrierile pentru acest concurs se pot face prin e-mail la următoarele adrese, în funcţie de centrul de examinare precizând : nume, prenume, data naşterii, liceul, adresa poştală, e-mail şi număr de telefon :

Institutul Francez din România (Bucureşti): andreea.palcu@diplomatie.gouv.fr
Institutul Francez din România (Iaşi): olivier.dumas@institutfrancais.ro
Institutul Francez din România (Cluj-Napoca): secretariat.cluj@institutfrancais.ro
Institutul Francez din România (Timişoara): camelia.gintaru@institutfrancais.ro
Lectoratul francez de la Sibiu (Sibiu): sibiulectoratfrancais@gmail.com

Dernière modification : 04/08/2015

Haut de page