Conferința Internațională Elaborarea de reguli constituţionale pentru un buget echilibrat

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti și Institut Louis Favoreu-Groupe d’études et de recherches comparées sur la justice constitutionnelle ILF – GERJC din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice, Universitatea Aix-Marseille organizează Conferința Internațională
"Elaborarea de reguli constituţionale pentru un buget echilibrat", la București, în zilele 21-22 noiembrie 2014.

Conferința intitulată „Elaborarea de reguli constituționale penrtu un buget echilibrat” va avea loc în sala Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, în zilele de 21-22 noiembrie 2014 şi va reuni reprezentanţi ai mediului academic român, francez şi internaţional. Printre intervenienți se numără Simona Gherghina (România), Eric Oliva, Gilbert Orsoni şi Didier Maus (Franţa), precum şi alţi specialişti provenind din Belgia, Bulgaria, Columbia, Elveţia, Germania, Grecia, Israel, Polonia şi Portugalia.

Conferința îşi propune să analizeze problematica echilibrului bugetar la nivel internaţional, european şi național, precum şi din perspectiva instituţiilor financiare internaţionale. Printre temele abordate figurează ideea disciplinei bugetare și reflectarea acesteia la nivel constituțional, dinamica relației dintre autoritățile publice în negocierea și realizarea obiectivului bugetului echilibrat, dezideratul controlului democratic al procesului bugetar şi impunerea regulii echilibrului financiar de către organisme internaţionale. Regula bugetelor echilibrate va fi analizată prin prisma diverselor teorii economice, precum şi a relaţiei acesteia cu alte concepte, cum ar fi ideea de solidaritate socială şi de protecţie a drepturilor fundamentale.

Principiul echilibrului bugetar este un concept central pentru numeroase lucrări de cercetare în domeniul economic, juridic şi politic la nivel mondial. În plus, acest subiect este de mare actualitate nu numai pentru comunitatea ştiinţifică, ci şi pentru decidenţi la nivel naţional, european şi internaţional şi are un potenţial remarcabil de aplicabilitate practică.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de cercetare “De la Tratatul Fiscal la Constituţie: identificarea unei forme juridice pentru principiul (economic) al echilibrului bugetar”, acordat pentru o perioadă de 24 de luni (2013-2015) de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România şi de către Agence Nationale de la Recherche din Franţa echipelor de cercetare română şi franceză.


- Contact:
- Centrul de Drept Consituţional şi Instituţii Politice www.cdcip.ro
- Tel: 0744.627.578; e-mail: damien.bouvier@collegejuridique.ro

Dernière modification : 06/10/2015

Haut de page