Convenţie de parteneriat ştiinţific între Academia Română şi Ambasada Franţei în România

O convenţie de parteneriat ştiinţific între Academia Română şi Ambasada Franţei în România va fi semnată luni, 28 septembrie 2015, ora 9:45, în Sala de Prezidiu a Academiei Române.

Convenţia va fi semnată de acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, şi de E.S. dl François Saint-Paul, Ambasadorul Franţei în România.

Parteneriatul ştiinţific va cuprinde două direcţii de colaborare şi anume: seminarii tematice susţinute la Academia Română de către personalităţi ştiinţifice din Franţa și studii doctorale în co-tutelă.

Ciclul de seminarii ştiinţifice va fi organizat pe durata unui an universitar şi prevede susţinerea de conferinţe la Academia Română sau în institutele de cercetare din sistemul academic, întâlniri ale conferenţiarilor francezi cu membri ai Academiei Române şi cu cercetători, vizite în laboratoarele de cercetare româneşti.

Programul de doctorat în co-tutelă vizează favorizarea mobilităţii doctoranzilor, cu scopul de a dezvolta cooperarea ştiinţifică între echipe de cercetare franceze şi române. Bursele vor fi acordate doctoranzilor din România pentru a efectua stagii de cercetare în Franţa, în cadrul studiilor doctorale sub conducerea unui profesor român şi a unui profesor francez. Programul va avea o durată de trei ani şi va fi finanţat în mod egal de cele două părţi semnatare.

După ceremonia de semnare, în Aula Academiei Române, începând cu ora 10:00 se va desfăşura primul seminar ştiinţific din cadrul parteneriatului, susţinut de profesorul Gilles Boeuf, pe o temă de mare actualitate: „Biodiversitate şi schimbări climatice“.

Discursul profesoruluiBoeuf va fi urmat, conform principiilor academice, de răspunsul doctorului Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, cu titlul „Adaptări ale biodiversităţii la schimbările climatice“. Domnul academician Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, va conduce lucrările conferinţei.

Ambasada Franței în România și serviciul său cultural, Institutul Francez din România, organizează acțiuni în favoarea promovării dezbaterilor și schimburilor de idei.

Institutul Francez din România a organizat în mod frecvent conferințe dedicate specialiștilor, dar și publicului larg susținute de profesori de la cele mai prestigioase instituții franceze.

De trei sau patru ori pe an, Academia Română și Ambasada Franței vor organiza în colaborare un seminar științific pe o temă aleasă de cele două instituții.

Semnarea Convenţiei se va face în prezenţa presei.

Dernière modification : 29/09/2015

Haut de page