Cooperarea în domeniul apararii

Trăgându-şi forţa dintr-o lungă tradiţie militară şi stimulată de o comunitate de destin în cadrul Uniunii Europene, relaţia româno-franceză în domeniul apărării este dinamică şi orientată către viitor. Ea s-a consolidat odată cu integrarea României în structurile de securitate europene şi atlantice, pe care Franţa le-a susţinut puternic. Această relaţie privilegiată s-a tradus printr-un important efort francez de ajutor pentru restructurări şi instruire. Astăzi, cooperarea a căpătat un caracter operaţional mult mai marcat. Noi perspective comune de acţiune apar în domeniul politicii europene comune de securitate şi apărare (PESC). Această cooperare a fost consolidată prin semnarea unui parteneriat strategic între Franţa şi România.

În 2008 interesul forţelor armate franceze pentru omologii români va rămâne foarte ridicat. De acum înainte centrate pe componenta operaţională (participare la exerceţii în România sau în Franţa), schimburile privesc forţele terestre, aeriene şi navale. Astfel, trupele de munte ale celor două ţări au demarat, din 2005, o cooperare care se va concretiza în 2008 prin participarea personalului celei de-a doua brigăzi de munte din Braşov la un exerciţiu major în Franţa. Brigada franceză de artilerie incluzând un detaşament belgian a luat parte la exerciţiul de tir anti-aerian « Carpatina 07 », la Capu Midia (Marea Neagră) şi invită militari români la un exerciţiu în Franţa. Aşa cum se întâmplă în mod regulat, cu ocazia misiunilor în Marea Neagră, un vas al marinei naţionale va face escală la Constanţa, invitând la bordul său ofiţeri ai marinei române şi participând la exerciţii « Passex » cu marina română. Nava şcoală bricul « Mircea » va participa la diferite schimburi în Franţa, în cadrul manifestărilor « Brest 2008 » şi « Armada 2008 ». Un avion de patrulă maritimă Atlantique 2 va efectua misiuni aeriene pe deasupra Mării Negre des missions aériennes au dessus de la mer Noire, à partir de l’aéroport de Constanta – Mihail Kogălniceanu. O participare îmbinată cu numeroase evenimente care contribuie la consolidarea capacităţii forţelor armate din cele două ţări de a conlucra (consolidarea interoperabilităţii).

Centrată pe pregătirea pentru operaţiuni, cooperarea bilaterală nu neglijează instruirea personalului. Ofiţerii români vin să se formeze în şcolile militare franceze, în tip ce absolvenţi de la Saint-Cyr şi elevi-ingineri urmează cursurile Academiei Tehnice Militare din Bucureşti. În 2008 vor fi consolidate aceste parteneriate între şcolile militare. În plus, în şcolile româneşti de ofiţeri predau cursuri de limbă lectori francezi. Această cooperare însoţeşte procesul de transformare a forţelor armate româneşti, acum pe deplin profesionalizate şi care participă la numeroase acţiuni în operaţiuni alături de militari francezi.

Vizitele autorităţilor militare şi civile de rang înalt, printre care cele, în 2007, a şefului de stat major al armatei aeriene, generalul Abrial şi al Directorului de Afaceri Strategice al Ministrului Apărării, d-ul Ponton d’Amécourt, la seminariul regional asupra politicii europene de securitate şi de apărare, schimbul între statele-majore demonstrează faptul că Franţa şi România doresc să fie partenere în edificarea unei Europe a apărării şi a unei organizaţii nord-atlantice care să răspundă la provocările de securitate din secolului XXI, după cum va dovedi Summitul NATO de la Bucureşti. Forţele armate române participă încă de pe acum la iniţiativele europene : la operaţiunea „Althéa” în Bosnia-Herţegovina, la constituirea grupărilor tactice (Battle Group). Acest angajament în beneficiul Uniunii Europene nu intră în concurenţă cu eforturile pe care le depune România pentru a fi un membru activ şi recunoscut al Alianţei. Forţele armate franceze operează – prin intermediul cooperării alimentare şi deschise pe care o au cu omologii români – pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii oamenilor şi materialelor, garanţia reuşitei angajamentelor viitoare în cadrul UE şi al NATO.

Animaţi de o voinţă comuna de a conta în sectorul industriei apărării prin consolidarea, în special a bazei industriale şi tehnologice europene, relaţiile în domeniul armamentului sunt foarte active: dezvoltarea agenţiei europene de apărare ar trebui să stimuleze iniţiativele comune. Proiecte multiple asociază industriile de armament franceză şi română.

Cooperarea militară româno-franceză în câteva cifre:

- 400 de ofiţeri au fost formaţi în Franţa în cursul ultimilor zece ani.
- 4 academii de formare a ofiţerilor în care Franţa asigură lectori de franceză (Bucureşti, Braşov, Sibiu, Constanţa).
- 230 piloţi şi personal de întreţinere şi 14 Mirage „2000” şi „F1” din forţa aeriană de luptă de la Metz participă la exerciţiul aerian franco-român „Chasseur Accompli 07” pe aeroportul Constanţa-Mihail Kogălniceanu, în iunie 2007.
- Un detaşament de artilerie de 100 de militari participă la exerciţiul anti-aerian „Carpatina 07” la Capu Midia.
- 1 avion de patrulă maritimă „Atlantic 2 » efectuează misiuni în Marea Neagră începând de la Constanţa-Mihail Kogălniceanu.
- 1 bric şcoală „Mircea” participă la „Brest 2008”
- 6 absolvenţi ai şcolii din Saint-Cyr urmează curusurile Academiei Tehnice Militare din Bucureşti în carul formării lor europene.
- 2 ofiţeri români sunt afectaţi la statul major al corpului de reacţie rapidă francez din Lille.

Dernière modification : 11/12/2012

Haut de page