Dezbatere pe tema Declarației Universale a Drepturilor Omului

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului, Ambasadoarea Franței în România, doamna Michèle Ramis, a organizat o dezbatere la Reședința Franței, marți, 11 decembrie 2018, la care au fost invitați reprezentanți ai diferitelor asociații românești care militează pentru respectarea și apărarea Drepturilor Omului.

Această reuniune a prilejuit un schimb de opinii pe tema Declarației Universale a Drepturilor Omului și a caracterului actual al acesteia, dezbaterile fiind centrate în special pe următoarele patru articole: articolul 4 ("Nimeni nu va fi tinut in sclavie , nici in servitute"), 7 ("Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii"), 13 ("Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor unui stat.Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa") și 23 ("Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atit lui, cit si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala. Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselelor sale .").

JPEG

Dernière modification : 06/10/2020

Haut de page