Apel din partea a șase state partenere ale României [fr]

Importante țări partenere solicită guvernului României sa nu "dea inapoi" lupta împotriva corupției

Declaraţie în numele Ambasadelor Belgiei, Canadei, Franței, Germaniei, Olandei și Statelor Unite

Noi, partenerii internaţionali şi aliaţii României, ne exprimăm profunda îngrijorare referitor la acţiunile Guvernului României din noaptea de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele României în ceea ce priveşte statul de drept şi lupta împotriva corupţiei din ultimii zece ani. Contrar opiniei unanime exprimate de întreaga comunitate judiciară şi responsabilă de menţinerea statului de drept, de actori credibili ai societăţii civile, şi în pofida îngrijorărilor afirmate public de cetăţenii români în cursul ultimelor două săptămâni, această acţiune nu poate decât să afecteze poziţia României în comunitatea internaţională şi riscă să pună în pericol parteneriatele bazate pe valorile comune ce decurg din principiile directoare ale UE şi NATO. Sperăm că Guvernul României să revină asupra acestui demers inoportun.

În contextul în care sunt necesare amendamente la legi şi proceduriîn vigoare, aceste schimbări pot fi făcute doar printr-un proces credibil şi amplu de consultare a tuturor părților implicate.

În acest sens, statele membre ale Uniunii Europene care și-au asumat această declarație, atrag atenția asupra recentului raport MCV publicat de Comisia Europeană. Acesta stabileşte condiţiile necesare pentru a evita o reevaluare a progreselor deja realizate în lupta împotriva corupției. De asemenea, raportul fixează câteva recomandări-cheie, a căror îndeplinire ar conduce la închiderea provizorie a condiționalităților individuale și la finalizarea monitprizării din cadrul MCV. Statele membre ale Uniunii Europene semnatare ale acestei declaraţii speră că România va urma un parcurs ce va pemite Consiliului UE să lucreze în această direcţie.

Dernière modification : 08/03/2017

Haut de page