Discours de l’Ambassadeur de France à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur à Mme Laura Codruta Kovesi (7 juin)

Seul le prononcé fait foi

Doamnă Procuror Șef al Direcției Naționale Anticorupție,
Doamnelor și Domnilor, Dragi invitați,

Este o reală plăcere pentru mine, doamnă Procuror, să vă primesc la Reședința Franței pentru a vă conferi însemnele de cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare, cu atât mai mult cu cât această distincție vine după decorarea dumneavoastră, tot aici, pe 18 mai 2011, cu Ordinul Național al Meritului, în grad de ofițer.

Republica Franceză decernează aceste două prestigioase decorații celor care o servesc, precum și personalităților străine pentru realizările lor în serviciul binelui comun care trebuie date ca exemplu. Atunci când vine vorba despre funcționari, ea onorează în mod special felul în care aceste personalități fac uz de autoritatea publică care le-a fost încredințată.

Ori, cine mai bine decât dumneavoastră, doamna KÖVESI, reprezintă în România simbolul profesionalismului, al integrității și al datoriei ? Dar înainte de a detalia calitățile dumneavoastră, puse în valoare de o cariera excepțională, permiteți-mi să vă prezint în câteva cuvinte în fața invitaților dvs.

V-ați născut la 15 mai 1973 la Sfântu Gheorghe. Tânără sportivă talentată, ați fost selecționată în echipa națională de junioare de baschet feminin a României, cu care ați câștigat titlul de vicecampioană europeană în 1989. Această perioadă sportivă intensă nu v-a deturnat de la studiile dumneavoastră. Din 1991 în 1995 faceți studii de drept, la Universitatea « Babeș-Bolyai » din Cluj-Napoca.

Așadar în 1995 vă începeți cariera de procuror la tribunalul din Sibiu, post pe care îl ocupați până în 2006. Mai întâi în cadrul parchetului acestui tribunal și apoi din anul 2000 în cadrul direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, una dintre pârghiile parchetului general creată în 2004 pentru a lupta împotriva corupției. Această practică vă va permite să câștigați reflexele profesiei și să dezvoltați o latură pragmatică care face din dumneavoastră unul dintre magistrații cei mai eficienți ai generației sale.

Dacă de la începutul carierei dumneavoastră centrele de interes profesional s-au multiplicat unul dintre ele s-a remarcat : lupta împotriva corupției, așa cum atesta numeroasele publicații pe care le-ați semnat pe acest subiect.

De la acest moment totul s-a petrecut cu rapiditate. Aveați 33 de ani când președintele României, Traian Băsescu, v-a numit, în 2006, procuror general pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după ce ați ocupat o pentru o scurtă perioadă postul de procuror șef al DIICOT din ianuarie până în octombrie din același an. Anul 2006, care precedă aderării efective a țării dumneavoastră la Uniunea Europeană, reprezintă debutul unei extraordinare provocări profesionale ! De fapt ați fost prima femeie care a ocupat postul de procuror general al României și totodată cea mai tânără.

Timp de 6 ani, veți ocupa această funcție cu determinare în serviciul Înaltei Curți și apoi, timp de 3 veți conduce DNA-ul. Reînvestirea dumneavoastră în această funcție in aprilie, este dovada indubitabila a încrederii pe care cele mai înalte autorități ale statului v-o acorda la conducerea acestei instituții.

Astăzi putem să apreciem lungul drum parcurs și transformarea puternică și durabilă a unui sistem care va datorează multe.

Deoarece datorită dumneavoastră si numeroșilor dumneavoastră colegi devotați cauzei, DNA-ul se bucură de o mare popularitate. De altfel, renumele său depășește astăzi frontierele țării dumneavoastră devenind un model de urmat la nivel european.
Trebuie să recunoaștem ca rezultatele sale sunt cu adevărat impresionante. Cu aproximativ o sută de procurori, tineri magistrați care visează o alta Românie, în anul 2015 peste 10.974 dosare de corupție au fost tratate, 1250 de persoane au fost trimise în judecată și condamnate în nouă zeci la sută din cazuri, adică de două ori mai mult decât în 2012.

De altfel, în virtutea unui raport al UE, parchetul pe care îl conduceți, figurează astăzi printre primele cinci instituții anticorupție din Europa. Este pur si simplu impresionant ! De ce ?
Răspunsul este în decizia de a va decora în această seara : pentru devotamentul dumneavoastră în lupta împotriva corupției ; pentru simțul dumneavoastră al datoriei cetățenești îndeplinite, pentru a contribui construcția societății române ; și pentru acest extraordinar curaj care vă animă în această luptă exemplară.

Da, grație determinării dumneavoastră neclintite, imaginea justiției în România se schimbă de la o zi la alta.
Doresc să vă asigur stimată doamnă, de întreaga susținere pe care Franța o acordă dintotdeauna misiunii dumneavoastră fie ca este vorba de punerea la dispoziție a experților pentru a ajuta la crearea unei agenții destinate recuperării eficiente a prejudiciilor cauzate statului, în valoare de 431 de milioane de euro, fie că este vorba despre formarea procurorilor în Franța în domeniul luptei anticorupție sau al investigațiilor financiare.

Doamnă KÖVESI, cu o imensă mândrie „în numele președintelui Republicii și în virtutea puterilor care îmi sunt conferite, vă numesc Cavaler al Legiunii de onoare”.


Madame la Procureure en chef de la Direction Nationale Anticorruption,
Mesdames et Messieurs, Chers invités,

C’est un réel plaisir pour moi, Madame la Procureure, de vous accueillir à la résidence de France pour vous remettre les insignes de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, d’autant que cette distinction fait suite à votre décoration, ici-même, le 18 mai 2011, au titre d’officier de l’Ordre National du Mérite.

La République française décerne ces deux décorations prestigieuses à ses grands serviteurs, ainsi qu’à des personnalités étrangères, pour leurs réalisations au service du bien commun qui se doivent d’être montrées en exemple. Lorsqu’il s’agit de fonctionnaires, elle honore tout particulièrement l’usage qu’ils ont fait de l’autorité publique qui leur a été confiée.

Or, qui mieux que vous-même, Madame KÖVESI, incarne en Roumanie le symbole du professionnalisme, de l’intégrité et du devoir ? Mais avant de décliner vos qualités, révélées par une carrière exceptionnelle, permettez-moi de vous présenter en quelques mots à vos invités.

Vous êtes née le 15 mai 1973 à Sfântu Gheorghe. Jeune sportive de talent, vous avez été sélectionnée dans l’équipe nationale de basket féminine junior de Roumanie, avec laquelle vous avez remporté le titre de vice-championne d’Europe en 1989. Cette période sportive intense ne vous détournera pas pour autant de vos études. De 1991 à 1995, vous « faites votre droit » à l’université « Babeș-Bolyai » de Cluj-Napoca.
C’est donc en 1995 que vous débutez votre carrière de Procureure au tribunal de Sibiu, poste que vous occuperez jusqu’en 2006. D’abord au parquet de ce tribunal, puis dès l’année 2000 au sein de la direction d’investigation des infractions de criminalité organisée et de terrorisme, l’un des leviers du parquet général mis en place en 2004 pour la lutte anti-corruption. Cette « école de terrain » vous permet d’intégrer les réflexes de la profession et de développer un côté pragmatique qui fait de vous l’un des magistrats les plus efficaces de sa génération.

Si dès le début de votre carrière, vos centres d’intérêts professionnels se sont multipliés, l’un d’entre eux a pris le dessus : la lutte contre la corruption, ainsi qu’en attestent vos nombreuses publications sur ce sujet.

Dès lors, tout s’enchaîne rapidement. Vous avez 33 ans lorsque le Président de la Roumanie Traian BASESCU vous fait nommer en 2006 Procureur générale rattachée à la Haute Cour de cassation et de justice, après un bref passage au poste de Procureure en chef de la DIICOT de janvier à octobre de la même année. 2006, l’année qui précède l’adhésion effective de votre pays à l’Union européenne, est le début d’un formidable défi professionnel ! Vous avez été en effet la première femme à occuper un poste de procureur général en Roumanie, et également la plus jeune.
6 années durant, vous assumerez vos fonctions avec détermination au service de la Haute Cour, puis 3 années à la tête de la DNA (2013). Votre reconduction dans vos fonctions, en avril dernier, est la preuve indubitable de la confiance que les plus hautes autorités de l’Etat vous accordent pour conduire cette institution.
Nous pouvons apprécier aujourd’hui le long chemin parcouru, et la transformation solide et durable d’un système qui vous doit beaucoup.

Car, c’est grâce à vous et à vos nombreux collègues dévoués à la cause, que la DNA jouit d’une popularité importante. D’ailleurs, sa réputation dépasse aujourd’hui les frontières de votre pays, et elle devient un modèle à suivre au niveau européen.
Il faut reconnaître que ses résultats sont vraiment impressionnants. Avec une centaine d’enquêteurs, de jeunes magistrats qui rêvent d’une autre Roumanie, en 2015 plus de 10974 dossiers de corruption ont été traités, 1250 personnes ont été traduites en justice et condamnées dans 90 % des cas, soit deux fois plus qu’en 2012.
D’ailleurs, selon un rapport de l’UE, le parquet que vous dirigez figure aujourd’hui parmi les cinq premières institutions anticorruption en Europe. C’est tout simplement impressionnant ! Pourquoi ?
La réponse est dans la décision de vous décorer ce soir : pour votre dévouement à la cause de la lutte contre la corruption ; pour votre sens du devoir accompli de citoyenne, afin de contribuer à la construction de la société roumaine ; et pour ce formidable courage qui vous anime dans ce combat exemplaire.

Oui, c’est grâce à votre détermination sans failles, que l’image de la justice en Roumanie change chaque jour d’avantage.

Je souhaite vous assurer Madame du plein soutien de la France à votre mission, soutien qu’elle a toujours manifesté, qu’il s’agisse de la mise à disposition d’experts afin d’aider à la création d’une agence destinée à récupérer de manière effective l’important préjudice causé à l’Etat, 431 millions d’euros, ou à former des procureurs en France à la lutte anti-corruption ou aux investigations financières.

Madame KÖVESI, c’est avec une immense fierté « qu’au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur. »

Dernière modification : 17/10/2016

Haut de page