Discurs la sărbătorirea a 10 ani ai Consiliului Civic Local din Cluj (22 aprilie 2014) [fr]

Domnule Primar,
Doamnelor si Domnilor,
Buna ziua,

Doresc mai întâi de va mulțumesc pentru primire. Sunt trist să fiu la Cluj, într-o ultimă vizită în calitate de Ambasador al Franței. Dar înainte de toate, este o mare plăcere pentru mine sa revin aici.

Mi-am dorit ca aceasta ultimă vizită să fie consacrată societății civile și rolului sau în spațiul public. Dincolo de simplul concept, mobilizarea continuă a societății civile oferă noi modalități de exercitare a democrației locale.

Prin urmare, mi s-a părut normal să profit de această întâlnire pentru a sărbători 10 ani de la fondarea consiliului civic local. Această structură asociativa concretizează conceptul atât de pregnant în cadrul societății noastre moderne în special prin masiva reprezentare a diferiților profesioniști dintre care : universitari, reprezentanți ai mediului de afaceri sau artiști. Spectrul tematicilor acoperite si dezbătute de acest consiliu cuprinde : educația, economia, cultura… si pune în lumina dinamismul acestei societăți civile la Cluj, dinamism susținut de către politicienii locali, si mai ales de către Dl. primar, care a acceptat critica constructiva si așteptările exigente ale cetățenilor.

Acest demers inovator în România ilustrează nevoia cetățeanului de a participa la ameliorarea calității vieții și a gestionarii problemelor locale. Comunitatea se ocupă de asemenea de viitorul orașului și de al țării. Angajamentul cetățenesc este esențial în orice democrație pentru a nu-i lăsa pe ceilalți să decidă viitorul.
Cei 10 ani de existenta a unei asemenea structuri asociative constituie ocazia de a mulțumi oamenilor, voluntari si benevoli, care se implica în societatea dinamica. Aceasta democrație participativa este deschisă, integrând și pe cei deveniți români prin adopție și cu inima : Dl. Fesneau, consulul onorific al Franței la Cluj este implicat activ, împreună cu alții.

Aș dori astfel să salut activismul societății civile sub toate formele deoarece societățile noastre franceze se integrează în acest, așa cum o fac si studenții noștri de la Cluj, deja numeroși. Ei participa împreună la susținerea de programe culturale, sportive, sociale, sau în favoarea dezvoltării economice a orașului. Este Europa dinamică, este prietenia între cele două țări ale noastre care se materializează prin intermediul acestor inițiative.

Societatea civilă prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale are, așadar, susținerea, mai ales pe cea financiară, a companiilor și a publicului. În acest sens, finanțările europene joacă un rol important. Uniunea Europeană este astfel o oportunitate de dezvoltare și stabilitate pentru România. Mobilizarea societății civile trebuie să aibă loc pe trei nivele : local, național, european.
Acest consiliu civic local este o inițiativă unică în România care arată, dacă mai era nevoie, că orașul Cluj este în avangarda constituirii unei conștiințe colective, dintre care menționez două linii majore de acțiune:

- Mai întâi apărarea dezvoltării durabile

CCL mai ales, alături de alte asociații lucrează la ameliorarea calității vieții la Cluj. Emergența progresivă a unei conștiințe în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă responsabila este perceptibilă în România. Franța susține acest demers: pe 25 iunie va fi organizată la Cluj Napoca, de către Serviciul economic, o întâlnire pe tema dezvoltării urbane durabile. Experți, companii, asociații, colectivități sunt așteptate pentru a face schimburi de idei pe tema tranziției urbane și a creșterii urbane durabile. Știu că CCL ia parte activ la această menținere a spațiilor verzi și la elaborarea Planului de urbanism.

- Apoi, dinamismul cultural și asociativ din Cluj

Am avut deja ocazia de mai multe ori să subliniez că orașul Cluj este unul dintre centrele culturale și artistice cele mai dinamice din România, și implicarea tinerilor contribuie din plin la asta. Mai multe asociații au fost create la inițiativa tinerilor care doresc să dinamizeze și să dezvolte viața socială,culturală și educativă a orașului. Studenții noștri francezi participă și ei de multe ori. Un exemplu este înființare în 2013 a unei echipe de rugby francofonă pe care voi avea plăcerea de a o cunoaște în timpul acestei dimineți.

În 2015, Cluj va deveni capitala europeană a tineretului. Este o ocazie pentru oraș să arate dezvoltarea socială, economică și culturală legate de tineret.
O altă provocare așteaptă acest frumos oraș, deoarece Cluj este și candidat la titlul de capitală europeană în 2021.

Așadar doresc înflorirea pe care acest oraș o merită, susținută de o societate civilă implicată în viitorul colectivității sale.

Dernière modification : 28/04/2014

Haut de page