Discurs pentru conferința de presă consacrată prezentării proiectelor de responsabilitate sociale ale fundației Carrefour

Mulțumesc Fundației Carrefour și firmei Carrefour România, precum și asociației Samusocial România pentru că m-a invitat la acest eveniment. Cunosc și salut strategia de responsabilitate socială a firmei Carrefour și sunt bucuros că această strategie cuprinde și un sprijin pentru acțiunile asociației Samusocial.

La rândul său, și Ambasada Franței sprijină activitatea acestei asociații, pe al cărui fondator, Dr Xavier Emmanuelli, îl salut, deoarece ne onorează astăzi cu prezența sa.

Mă bucur pentru dinamismul demonstrat de Samusocial România timp de 11 [unsprezece] ani. Acțiunea echipei Samusocial (medici, asistenți sociali) aduce un ajutor concret și necesar persoanelor fără adăpost, precum și persoanelor excluse de pe străzile din București.

Ambasada este alături de România pentru a sprijini acest tip de dispozitiv. Ea încurajează dezvoltarea acestui tip de inițiative care ar putea fi derulate de instituții publice, precum ministerul Sănătății, pentru a îmbunătăți accesul la îngrijiri medicale de bază pentru toți și a dezvolta asistența socială.

Dincolo de caracterul urgent, ideea este și de a conlucra cu serviciile publice pentru reinserția persoanelor fără adăpost.

În această perspectivă, un memorandum de cooperare a fost semnat în primăvara anului 2014 [două mii paisprezece] cu ministerul Sănătății și SABIF în beneficiul locuitorilor din cartierul Ferentari, pentru a facilita accesul la îngrijiri de bază. A mai fost evocată și înființarea unui dispensar medical de cartier. Aceste problematici nu sunt caracteristice exclusiv acestui cartier, nici orașului București, și ar putea fi luate în considerare și pentru alte locuri din România.

Dar să fim și mai ambițioși. Dezvoltarea unei economii sociale mari, puternice și implantate durabil este o necesitate, pentru a face economia românească mai inclusivă și mai respectuoasă față de drepturile sociale și de mediu, dar și să compenseze o protecție socială insuficientă.

România are o lungă tradiție în economia socială. Acest sector reprezintă 1,9% [unu virgulă nouă la sută] din Produsul Intern Brut al României și același procentaj în termeni de populație activă, adică 130 000 [o sută treizeci de mii] de salariați. Sfârșitul anilor 2000 [două mii] a marcat o oarecare relansare a economiei sociale în România, la fel ca în restul Europei.

În 2010 [două mii zece], a fost lansat un proiect de lege care recunoaște economia socială și care urmărește recunoașterea caracteristicilor specifice ale sectorului și posibilitatea beneficierii de finanțări europene.

Legea a rămas nevotată, în ciuda unei puternice așteptări din partea celor implicați în economia socială, dar programele operaționale prevăd finanțări europene și pentru acest domeniu.

Doamnelor și domnilor, dragă domnule doctor Emmanuelli, dragă doamnă Scuiller, dragă Jean-Baptiste Dernoncourt, salut acțiunile voastre în favoarea persoanelor lipsite de mijloace din România. Efortul comun comun trebuie să continue în favoarea unei veritabile mobilizări – la toate nivelurile – în lupta împotriva excluziunii.

Dernière modification : 09/02/2015

Haut de page