Mot d’ouverture du séminaire sur les enjeux de l’amélioration de l’efficacité énergétique

Seul le prononcé fait foi

Domnule Secretar de stat,
Domnilor Președinți ai consiliilor județene,
Doamnelor și domnilor primari,
Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni,

Sunt bucuros să particip la deschiderea acestui seminar de consultări franco-române dedicat ameliorării eficacității energetice.

Așa cum știți, la Paris, în decembrie anul acesta, Franța va organiza și va prezida cea de-a 21-a conferințe a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Obiectivul esențial este acela de a obține un nou acord internațional, ambițios și aplicabil tuturor țărilor, cu scopul de a menține încălzirea globală sub două grade Celsius, până în 2030.

Pentru statele membre ale Uniunii Europene, angajamentele care trebuie atinse sunt cele definite în cadrul « pachetului legislativ privind clima și energia » adoptat în octombrie 2014, care prevede o reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea proporției energiilor regenerabile la 27% din mixul energetic și reducerea cu 27% a intensității energetice până în anul 2030. Aceste obiective vor fi dificil de atins, deoarece sunt extrem de ambițioase.

Pentru România, ca și pentru Franța, miza prioritară stă în ameliorarea eficacității energetice, în special a eficacității clădirilor, dar și a eficacității în industrie și în transporturi. Am dorit așadar să organizăm acest seminar din perspectiva schimburilor de experiență, a bunelor practici și a expertizei în materie de politici publice, a finanțărilor și a soluțiilor tehnologice.

Relația noastră bilaterală se bazează în mare parte pe numeroasele legături strânse existente între instituțiile publice, colectivitățile teritoriale și societățile franceze și române. Trebuie să ne bazăm pe acest avantaj pentru a construi împreună viitorul.

Pentru a încheia, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui seminar. Mă gândesc în special la Consilierii de comerț exterior și la Camera de comerț Franceză în România, la colectivitățile teritoriale române și franceze, dar și la societățile care au acceptat să împărtășească din experiența lor.

Doresc să mulțumesc de asemenea și instituțiilor internaționale și europene care ne susțin prin prezența lor și societăților franceze și române care au susținut acest seminar.

Vă doresc tuturor o zi bogată în schimburi de expertiză și de experiențe fructuoase, constructive și care să conducă la viitoare colaborări !

Dernière modification : 19/11/2015

Haut de page