Ediția din 2018 a Premiului pentru Drepturile Omului al Republicii Franceze [fr]

Comisia Națională Consultativă pentru Drepturile Omului (CNCDH) acordă în fiecare an, din 1988, Premiul pentru Drepturile Omului al Republicii Franceze. Pentru ediția din 2018, CNCDH organizează o cerere de candidaturi pentru a recompensa apărătorii Drepturilor Omului și, de asemenea, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului și cea de-a 20-a aniversare a Declarației privind apărătorii drepturilor omului Drepturile Omului.

Premiul vizează să recompenseze un apărător sau o apărătoare al/a Drepturilor Omului, adică o persoană care apără orice drept fundamental, în nume propriu sau în numele unei persoane sau a unui grup de persoane. Apărătorii urmăresc promovarea și protejarea drepturilor civile și politice, precum și promovarea, protejarea și implementarea drepturilor economice, sociale și culturale, cum ar sunt drepturile colective.

Prin urmare, orice persoană fizică sau organizație neguvernamentală care intervine pentru a proteja sau promova cauza apărătorilor își poate depune candidatura. Pot candida și persoanele sau asociațiile care se ocupă de protejarea drepturilor anumitor categorii de persoane, de exemplu femei, copii, popoare indigene, refugiați și persoane strămutate, precum și minorități naționale, lingvistice sau sexuale.

Chiar dacă Declarația privind apărătorii Drepturilor Omului nu definește o calificare specială pentru a fi apărător al Drepturilor Omului, ea afirmă fără echivoc că apărătorii au o serie de responsabilități pe care candidații trebuie să și le asume:

• Apărătorii Drepturilor Omului trebuie să accepte universalitatea Drepturilor Omului, așa cum sunt definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

• Apărătorii Drepturilor Omului trebuie să ia măsuri non-violente pentru a se conforma Declarației privind apărătorii Drepturilor Omului.

Nu ezitați să vă trimiteți candidatura înainte de 15 octombrie 2018 la CNCDH :
• prin poștă, la adresa Secretariatului general al Comisiei - SA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
• sau prin e-mail la următoarea adresă : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr
Candidatura dumneavoastră trebuie să includă:

• Formularul de cerere de mai jos, care trebuie scris în limba franceză

Word - 1.1 MB
(Word - 1.1 MB)

• O scrisoare de candidatură

• Descrierea asociației / candidatului

• Statutul asociației și bugetul detaliat al proiectului

• Coordonatele bancare ale asociației / candidatului

După anunțarea rezultatelor de către juriu, premiul pentru ediția din 2018 va fi decernat solemn la Paris, celor cinci câștigători, la începutul lunii decembrie 2018, în numele guvernului. Laureații vor primi o medalie și vor împărți suma totală de 70 000 € alocată de CNCDH și destinată implementării proiectelor. Cei cinci laureați vor primi, de asemenea, o "mențiune specială" a ambasadorului francez în țara lor de origine.

Regulamentul poate fi consultat la adresa : http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme

Pentru mai multe detalii:

- Declarația universală a Drepturilor Omului : http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

- Declarația privind apărătorii Drepturilor Omului : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_fr.pdf

Dernière modification : 19/12/2018

Haut de page