Franța, campioană europeană în privința investițiilor străine [fr]

Ca în fiecare an, publicarea barometrului EY privind atractivitatea Franței permite o analiză comparativă cu vecinii europeni. Barometrul 2023 confirmă influența economică a țării și atractivitatea acesteia.

Potrivit barometrului atractivității realizat de societatea Ernst & Young, pentru al patrulea an consecutiv, Franța este țara europeană care a atras cel mai mare număr de investiții străine, în special în sectorul industrial și în cel de cercetare-dezvoltare. Astfel, în anul 2022 au fost înregistrate 1259 de proiecte investiționale, 4 din 10 fiind în domeniul industrial, semn al reindustrializării accelerate a țării.

De aceste proiecte beneficiază toate regiunile: aproape un proiect din două este localizat în zonele rurale sau în localitățile cu mai puțin de 200.000 de locuitori

Aceste rezultate pozitive sunt rodul reformelor realizate începând cu 2017 ce au avut drept scop transformarea și modernizarea mediul nostru de afaceri; ele se datorează, de asemenea, eforturilor depuse de autoritățile regionale, împreună cu Team France Invest și cu operatorul Business France, precum și eficienței diplomației noastre economice.

Investițiile străine reprezintă o sursă importantă de creștere economică, încurajează crearea, menținerea și mobilitatea locurilor de muncă, fiind un semn al încrederii pe termen lung pe care investitorii internaționali o au în țara noastră.

Dernière modification : 18/05/2023

Haut de page