Operațiuni de menținere a păcii ale ONU [fr]

În domeniul păcii și securității, Franța joacă un rol important în domeniul dezarmării.

Franța s-a implicat în procesele de încheiere a numeroase tratate, cum ar fi Convenția privind interzicerea armelor cu dispersie adoptată în 2008.

PNG

Dernière modification : 10/11/2016

Haut de page