Mențiuni legale [fr]

Credite foto

Fotografiile prezente pe acest site provin din diferite surse. În mod implicit, acestea provin din centrul de producție fotografică și audiovizuală al ambasadei sau al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe.
Pentru orice solicitare de reproducere (grafică, fotografii și videoclipuri): contactați-ne.

Drepturile de reproducere

În conformitate cu dreptul public al proprietății intelectuale și, în special, în conformitate cu articolul L122-5 din Codul de proprietate intelectuală, "documentele oficiale" sunt libere de drept:
• declarațiile, discursurile, dosarele de presă și comunicatele;
• circularele, directivele și alte documente de reglementare;
• formularele CERFA. Cu toate acestea, bunele practici cer că preluarea acestor conținuturi într-o manieră parțială sau completă să menționeze în mod clar numele autorului, sursa și, dacă este necesar, un link către documentul original pe site-ul ambasadei.

Orice alt conținut prezent pe site-ul ambasadei este protejat de dreptul de autor. Orice recuperare este, prin urmare, supusă acordului autorului în temeiul articolului L.122-4 din Codul de proprietate intelectuală.

Este vorba în mod special de textele pregătite de serviciile [ambasadei / consulatului / reprezentanței] pentru a asigura, prin intermediul internetului, informarea publicului francez și străin cu privire la activitățile ambasadei, privind politica externă în general și, în particular, pentru publicul străin, o prezentare a Franței. Aceste conținuturi nu pot fi reproduse în mod liber fără cerere prealabilă și fără indicarea sursei.

Reutilizarea necomercială și, în special reutilizarea educațională, este autorizată cu condiția respectării integrității informațiilor și fără a modifica semnificația și domeniul de aplicare, precizându-se sursa și datei publicării.

Informațiile nu pot fi utilizate în scopuri comerciale sau promoționale fără permisiunea expresă și obținerea unei licențe pentru reutilizarea informațiilor publice. Este considerată a fi reutilizare în scopuri comerciale sau promoționale elaborarea, plecând de la informații publice, a unui produs sau a unui serviciu destinat a fi pus la dispoziția terților, gratuit sau contra cost.

Solicitările de permisiune de reproducere a unui conținut trebuie trimise redactorilor site-ului ambasadei prin e-mail către webmaster.

Reproducerile în scopuri comerciale sau publicitare nu vor fi autorizate, decât în cazuri excepționale.

Link-uri hypertext către site-ul Ambasadei

Orice site public sau privat este autorizat să stabilească, fără autorizație prealabilă, un link (inclusiv profund) către informațiile difuzate de către ambasadă.

Pentru site-uri, reproducerea, după autorizare, a unui conținut trebuie să precizeze foarte clar originea documentului sub forma unei adrese web: www . ambafrance-ro . org/….

În plus, în partea de jos a fiecărei pagini ar trebui adăugată mențiunea "Drepturi rezervate".

Stabilirea de "link-uri profunde" care duc direct la documentul dorit ar trebui să fie privilegiată în raport cu reproducerea conținutului.

Într-adevăr, în acest caz, stabilirea de link-uri către site-ul https: //ro.ambafrance.org nu este supusă vreunui acord prealabil. Cu toate acestea, se recomandă menționarea explicită a site-ului ambasadei în titlul link-ului.

Site-urile care aleg să direcționeze către https: //ro.ambafrance.org își asumă răspunderea dacă subminează imaginea site-ului public.

Link-uri hypertext propuse de site-ul Ambasadei

Sunt propuse numeroase linkuri către alte site-uri, private sau oficiale, franceze sau străine. Prezența lor nu presupune un angajament al ambasadei pentru conținutul lor și scopul lor unic este cel de a permite utilizatorului să găsească mai ușor alte surse documentare pe tema deja consultată.

Contactați webmasterul

Este posibil să trimiteți comentarii sau sugestii webmasterului site-ului (mettre un lien vers le formulaire de contact). El va încerca să le ia în considerare. Cu toate acestea, nu poate răspunde unor solicitări specifice sau care depășesc cadrul strict al gestionării administrative sau tehnice a site-ului.

Pentru a scrie ambasadei: adresa noastră poștală; contactați-ne prin e-mail.

Conceperea și gestionarea site-ului

Site-ul ambasadei publică informații care provin de la toate serviciile sale și de la Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe. Monitorizarea editorială, grafică și tehnică a site-ului se efectuează zilnic de către serviciul de presă al ambasadei.
Găzduirea este asigurată de compania Oxyd.
Site-ul realizat pe platforma SPIP, un program Open Source sub licență GNU / GPL.

Accesibilitate

Site-ul ambasadei a fost dezvoltat după recomandările Referentului general de accesibilitate ale administrațiilor (RGAA) și standardele W3C.

Site-ul este compatibil cu toate browserele disponibile. Este accesibil tuturor, cu excepția situațiilor de forță majoră.

Ne angajăm să îmbunătățim continuu accesibilitatea conținuturilor noastre pentru a avea acces la informațiile de pe site-ul [insérer le nom du poste], în special în ceea ce privește aspectele legate de mobilitate.

Clauza de răspundere

Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca un serviciu public. În ciuda tuturor măsurilor luate pentru transcrierea textelor oficiale, verificarea conținuturilor și a informațiilor, elementele publicate nu pretind, în nici un fel, să susțină acuratețea și nu angajează răspunderea ambasadei.

Informațiile și / sau documentele disponibile pe acest site pot fi modificate în orice moment și pot fi actualizate.

Ambasada nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru nici un fel de daune care rezultă din interpretarea sau utilizarea informațiilor și / sau documentelor disponibile pe acest site.

Dreptul aplicabil

Indiferent de locul de utilizare, acest site se supune dreptului francez. În cazul oricăror eventuale dispute și după eșecul oricărei încercări de a găsi o soluție amiabilă, instanțele franceze vor avea competența să se pronunțe asupra acestui litigiu.
Pentru orice întrebare referitoare la acești termeni de utilizare a site-ului, ne puteți scrie la următoarea adresă:
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 Paris
France

Dernière modification : 09/08/2018

Haut de page