Parteneriate universitare

Cooperarea universitară franco-română se caracterizează în special printr-un număr mare de acorduri interuniverşitare active. Prin urmare universităţile franceze sunt printre primii parteneri ale universităţilor româneşti în cadrul acordurilor ERASMUS.

Dernière modification : 08/07/2013

Haut de page