Philippe Douste-Blazy, candidatul Franței pentru postul de director general al OMS [fr]

JPEG

-  Mai multe informații despre candidatura Dlui. Philippe Douste-Blazy, pentru postul de director general al Organizației Mondiale a Sănătății

Care este rolul OMS ?

OMS are o vocație universală : să asigure accesul fiecărei ființe umane la sănătate, care este mai presus de toate un bun public la nivel mondial. OMS este singura organizație din lume care are atât o autoritate normativă cât și competențe în domeniul sănătății. Acest caracter unic îi conferă o legitimitate incontestabilă printre toți actorii din domeniul sănătății la nivel mondial.

Astfel rolul OMS este de :

- a defini normele tehnice si recomandarile pentru a actiona în domeniul sănătății publice în deplină independență, cu imparțialitate și transparență;
- a consilia și sprijini statele în punerea în aplicare a politicilor lor de sănătate publică;
- a coordona răspunsul în cazul unor crize în domeniul sănătății;
- a pleda pentru a face din sănătate o prioritate la nivel internațional.

Care sunt prioritățile pentru candidatura franceză?

PNG

Sănătate și sărăcie

Candidatul Dr Douste-Blazy :

- Va ajuta statele membre cu expertiză tehnică, pentru implementarea sistemelor de sănătate de bază, condiție unică pentru existența asigurării universale în domeniul sănătății.

- Va încuraja o mai mare coordonare între statele membre cu venituri mici și cu venituri medii între Ministerele Educației, Finanțelor și Muncii pentru a crea un sector puternic și durabil dedicat sănătății.

- Va avea discuții deschise cu guvernele țărilor, în scopul de a crește ponderea resurselor publice alocate sănătății.

- Va crește numărul profesioniștilor din domeniul sănătății în țările cu venituri mici și mijlocii:
prin facilitarea șederii în țara lor de origine,
prin promovarea activității Comisiei OMS cu privire la "creșterea și ocuparea forței de muncă în domeniul sănătății", co-prezidată de Africa de Sud și Franța.

- Va încuraja dinamica pieței pentru a reduce prețurile medicamentelor, vaccinurilor și testelor de diagnostic în țările cu venituri mici și mijlocii, astfel cum UNITAID a dovedit-o în domeniul SIDA, al tuberculozei sau al malariei.

- Va face din sănătatea mamei și a copilului o prioritate prin accelerarea eforturilor actuale în monitorizarea sarcinilor, crearea de maternități, formarea moașelor și a programelor de imunizare a copiilor.

- Va spriji strategia existentă privind sănătatea reproducerii, a mamei și a copilului.

- Va depune toate eforturile pentru a se asigura că sănătatea mintală este în prim-planul agendei internaționale de dezvoltare.

- Va crea un observator care va publica periodic un raport privind inegalitățile în materie de sănătate.

Sănătate și prevenție

Candidatul Dr Douste-Blazy :

- Va face din prevenție elementul-cheie în lupta împotriva bolilor netransmisibile, o abordare multisectorială, implicând sectoarele sănătății, educației și industriei.

- Va stabili prioritățile pentru a identifica mai bine agenții cancerigeni și pentru a lupta împotriva consumului de tutun și alcool.

- Va consolida rolul OMS în cadrul programelor de educație pentru sănătate la școală, centrate pe doi factori: alimentația și activitatea fizică.

- Va evidenția în continuare legăturile dintre sănătate și poluare, ceea ce face din sănătate un element central în lupta împotriva schimbărilor climatice.

- Va sprijini punerea în aplicare a Convenției Cadru OMS pentru Controlul Tutunului.

- Va sublinia importanța "Urban UHC Dashboard" pentru a combate inegalitățile uriașe în aria de acoperire a serviciilor de sănătate în orașele în care trăiesc 3,7 miliarde de oameni.

- Va stabili, împreună cu ONU Femmes, soluții financiare inovatoare, pentru a spori investițiile în domeniul prevenției și al răspunsului la violența împotriva femeilor.

Sănătatea și securitatea internațională

Candidatul Dr Douste-Blazy

- Va dezvolta serviciile de asistență și expertiză către statele membre pentru ca acestea să pună în aplicare regimul protecție socială. Un sistem de evaluare adecvat va fi dezvoltat.

- Va consolida sistemele de reacție rapide în domeniu, în cazul unor crize sanitare, cu - un centru pentru securitatea sanitară internațională, care, împreună cu birouri regionale, va fi un adevărat centru internațional de analiză, expertiză și prognoză și în strânsă legătură cu programele deja dezvoltate de unele țări și organizații; - birouri regionale responsabile de sprijinirea statelor membre pentru a evalua sistemele de feedback al informațiilor.

- Va spriji crearea unui fond de intervenție și a unei baze de date a salariaților din domeniul sanitar mobilizați rapid pentru a face față unei crize acute și bruște.

- Va dubla eforturile de lupta impotriva HIV / SIDA, tuberculozei, malariei si hepatitei, în special prin promovarea parteneriatelor între agențiile ONU, statele membre și societatea civilă. Acesta va consolida, de asemenea, rolul său central normativ, inclusiv serviciile de preselecție a produselor de sănătate, cum ar fi recunoașterea reciprocă pentru medicamente și produse prioritare.

- Va consolida sprijinul acordat statelor membre prin furnizarea de asistență tehnică în cazul unei crize sanitare.

- Va dezvolta planul global de acțiune adoptat de către OMS, în 2015, în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene subliniind necesitatea urgentă de a acționa în special în fața G20. Acesta va promova conservarea antibioticelor existente și promovarea unor noi antibiotice prin acțiuni de cercetare și dezvoltare.

- Va implica OMS în dezvoltarea procesării computerizate a datelor medicale. O atenție deosebită va fi acordată confidențialității acestor date. Nicio comunitate nu va trebui să aibă un monopol asupra acestor date.

Sănătate și guvernanța mondială

Candidatul Dr Douste-Blazy :

- Se va implica pentru a asigura independența puterii normative a OMS vis-à-vis de interesele care ar putea să influențeze organizația.

- Va propune o viziune comuna pentru a asigura un echilibru între sediul social și regiuni, păstrând în același timp flexibilitatea acestora, din punct de vedere operațional.

- Va consolida legăturile dintre serviciile Direcției Generale și cele ale direcțiilor regionale, pentru a asigura coerență și responsabilitate. Un parteneriat consolidat și regulat între directorii regionali si sediul central va conduce la o mai bună integrare între aceste două niveluri.

- Va propune integrarea în continuare a organizațiilor non-guvernamentale în activitatea OMS și structurarea acestui parteneriat.

- Va propune sectorului privat un parteneriat privat non-statal, în absența oricărui conflict de interese. Pentru aceasta, va fi creat un fișier transparent.

- Va construi parteneriate cu băncile de dezvoltare pentru a spori sprijinul lor financiar în promovarea sănătății în lume.

- Va promova alinierea contribuțiilor voluntare în raport cu prioritățile organizației pentru a permite OMS să-și îndeplinească mandatul.

- Va utiliza experiența sa în crearea UNITAID și a comunitătii de brevete în scopul de a promova utilizarea finanțării inovatoare pentru a consolida și a susține bugetul OMS.


- Toate propunerile candidaturii franceze a Dlui Philippe Douste-Blazy la președinția OMS: http://www.dousteblazy.com/

- Consultați buletinul informativ privind campania Dlui. Philipe Douste-Blazy în calitate de director general al OMS:

Word - 57 ko
(Word - 57 ko)
Word - 59.9 ko
(Word - 59.9 ko)
Word - 596.2 ko
(Word - 596.2 ko)
Word - 1.4 MB
(Word - 1.4 MB)
Word - 192.8 ko
(Word - 192.8 ko)

Dernière modification : 17/02/2017

Haut de page