Președinția franceză a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei [fr]

Franța deține președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada 17 mai – 27 noiembrie 2019, având ca obiectiv consolidarea celor mai importante realizări ale Consiliului Europei, rodul a 70 de ani de reușite și progrese și să continue să unească și să inoveze pentru a susține cât mai bine evoluțiile societăților europene.

Franța este membru fondator al Consiliului Europei, organizație internațională europeană fondată în 1949 și care are astăzi 47 de membri, între care și România, din 1993.

Consiliul Europei

Consiliul Europei este principala organizație de apărare a drepturilor omului pe continentul european. Toate statele membre au semnat Convenția europeană a drepturilor omului, tratat care urmărește să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omuluiare rolul de a supraveghea aplicarea Convenției de către statele membre.

Consiliul Europei a jucat un rol de precursor în lupta pentru abolirea pedepsei cu moartea în Europa. Promovează libertatea presei și a diversității culturale și luptă împotriva violenței asupra femeilor. În domeniul sănătății, Consiliul Europei a emis norme care garantează calitatea medicamentelor și a îngrijilor la nivel european.

Comitetul de Miniștri

Comitetul de Miniștri este considerat organ de conducere a Consiliului Europei și este format din miniștrii Afacerilor externe ai statelor membre. Comitetul se reunește o dată pe an la nivel ministerial, iar delegații (Reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei) se reunesc o dată pe săptămână.

Președinția Comitetului de Miniștrieste deținută pentru șase luni, prin rotație, de reprezentanții statelor membre, în ordine alfabetică în limba engleză. Președintele/Președinta acționează într-o manieră neutră și monitorizează respectarea regulilor și liniilor directoare, conduce discuțiile, supune la vot propuneri și anunță deciziile.

JPEG

Prioritățile președinției franceze a Consiliului Europei
• Să consolideze sistemului european de protecție a drepturilor omului, în special Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu accent pe protejarea celor mai vulnerabili și pe consolidarea drepturilor copiilor și a drepturilor sociale.
• Să promoveze egalității și a bunei conviețuiri : combaterea violenței asupra femeilor, a rasismului și a tuturor formelor de discriminare – axe principale ale președinției franceze.
• Să răspundă la noile provocări pentru drepturile omului și statul de drept, în primul rând mizele domeniului digital și ale inteligenței artificiale, dar și ale bioeticii.

Pentru mai multe informații :

Reprezentanța permanentă a Franței pe lângă Consiliul Europei

Dernière modification : 25/11/2019

Haut de page