Prezentare [fr]

Cooperare administrativă, tehnică și europeană

Franța și România au relații de cooperare privilegiate, în cadrul unui parteneriat european consolidat care se înscrie în cadrul foii de parcurs a „parteneriatului strategic” reînnoit la 25 octombrie 2020. Această foaie de parcurs prevede în special consolidarea schimburilor între cele două țări în materie de reforme ale justiției și ale administrației publice, ca parte a apartenenței la Uniunea Europeană.

De asemenea, foaia de parcurs prevede dezvoltarea acțiunilor de cooperare pentru consolidarea capacităților administrative și a dezvoltării teritoriale.

Mai multe detalii aici.

Contact: Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală / polul de guvernanță al Institutului Francez din România
77 bulevardul Dacia - 010415 București (sector 1)
governance@institutfrancais.ro
Telefon 00 40 374 125 263

Dernière modification : 09/12/2020

Haut de page