Protectia copilului [fr]

Din 2008, ministerul francez al Afacerilor externe desfasoara o politica de cooperare regionala în favoarea drepturilor copilului în România, Bulgaria si Republica Moldova, în strânsa colaborare cu autoritatile publice (ministere, autoritati publice locale, alesi parlamentari, autoritati publice independente) si cu reprezentantii societatii civile (ONG-uri locale si internationale), în scopul de a sprijini implementarea politicilor publice în materie de educatie, de protectie a copilului, de sanatate a mamei si copilului si de justitie pentru minori.

În România, actiunile în favoarea protectiei copilului se înscriu în cadrul mai larg al proiectelor desfasurate de serviciul de cooperare în ceea ce priveste :

- Prevenirea abandonului școlar și incluziunea copiilor care necesită o atenție specială (copiii cu dizabilități, copiii apartinând minorităților, copii abandonați de părinții lor care au plecat peste hotare, copiii victime ale traficului, etc.);
- Educația pentru părinți;
- Sprijinirea nașterii și îngrijirea perinatale;
- Prevenirea abandonului copiilor și dezvoltarea de solutii alternative pentru îngrijirea copiilor fără părinți;
- Dezvoltarea serviciilor sociale de calitate pentru copii și familii;
- Îmbunătățirea condițiilor de audiere pentru victime sau pentru infractorii minori ;
- Prevenirea și protecția copiilor în pericol (prevenirea cerșitului de către copii, prevenirea traficului de minori)

Dernière modification : 19/06/2017

Haut de page