Rezultate - APEL LA PROIECTE - ”Consolidarea societății civile românești în sprijinul respectării drepturilor și libertăților copiilor, tinerilor și a egalității de gen” [fr]

REZULTATE

28 proiecte depuse
4 proiecte câștigătoare:

- Asociația „Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii în Educație”
- Asociația „Sprinjinirea Integrarii Sociale” (ASIS)
- Asociația „Funky Citizens”
- Asociația „SOS Satele Copiilor România”

Apelul la proiecte lansat pe 18 iulie 2018 pentru a acorda sprijin proiectelor promovate de ONG-uri din România (suma maximă de 4.000 € per proiect) avea drept obiectiv combaterea prejudecăților și stereotipurilor care îngrădesc dezvoltarea copiilor și căpătarea autonomiei de către tineri (în special fetele), propunându-și, astfel, să producă o schimbare la nivelul normelor sociale și de comportement și să încurajeze autoritățile publice să țină seama de preocupările tinerilor la elaborarea politicilor care îi vizează.

Proiectele prezentate trebuiau să abordeze una sau mai multe dintre următoarele tematici:

• Prevenirea maltratării în familii şi în instituţiile care se ocupă cu îngrijirea copiilor;
• Lupta împotriva discrminării de gen;
• Prevenirea sarcinilor nedorite;
• Implicarea copiilor şi a tinerilor în dezbateri publice
Proiectele au fost selectate pe baza criteriilor prevăzute în apel, respectiv:

-  Adecvarea cu temele prioritare şi apelul la proiecte;
-  Caracterul inovativ, realist şi durabil al proiectului propus;
-  Gradul de precizie al proiectului;
-  Diversitatea parteneriatelor dezvoltate în timpul implementării acestuia;
-  Acţiunile care au loc în comun cu autorităţile locale;
-  Proiect desfăşurat pe parcursul a maximum un an.

Având în vedere calitatea dosarelor de candidatură primite, Ambasada Franței a decis să rețină 4 proiecte (în loc de 3, așa cum se anunțase inițial):

1/ Asociația „Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație”

Înființată în 2007, această asociație profesională reunește dascăli, profesori și profesioniști din domeniul educației. Proiectul său intitulat „Educația prin dezbateri în județul Argeș” vizează educarea, sensibilizarea și pregătirea elevilor de la 4 colegii, a părinților și profesorilor acestora în ceea ce privește problematicile legate de egalitatea de gen și de educația sexuală, prin intermediul unor mese rotunde și unor dezbateri. Subvenția acordată: 3.952 €, sumă achitată în două tranșe, conform modalităților specificate în apelul la proiecte.

2/ Asociația „Sprinjinirea Integrarii Sociale” (ASIS)

Începând din anul 1994, asociația ASIS lucrează în domeniul integrării sociale a persoamelor vulnerabile expuse riscului de destrămare a familiei. Proiectul său intitulat „#NoAbuse – Prevenirea maltratării copiilor” propune consolidarea capacităților serviciilor sociale din sectorul 6 al Bucureștiului, precum și îmbunătățirea comunicării dintre familiile aflate în situație de risc și instituții. Subvenția acordată: 4.000 €, sumă achitată în două tranșe, conform modalităților specificate în apelul la proiecte.

3/ Asociația „Funky Citizens”

Din 2012, asociația „Funky Citizens” elaborează instrumente de pledoarie online destinate tinerilor cetățeni români, pentru a-i încuraja să se angajeze în inițiative civice.
Proiectul numit „ABC-ul drepturilor – Educație civică pentru fetele care vor să schimbe lumea” își propune să realizeze un suport de educație civică online elaborat de către și pentru tinere, pentru a le sprijini să-și ducă la îndeplinire ambițiile, cu ajutorul femeilor cu rol de lider din România. Subvenția acordată: 4.000 €, sumă achitată în două tranșe, conform modalităților specificate în apelul la proiecte.

4/ Asociația „SOS Satele Copiilor România”

Asociația „SOS Satele copiilor” este prezentă în România de peste 25 de ani, în 3 orașe: București, Sibiu și Bacău. Aceste sate primesc spre îngrijire copii fără familie sau ale căror familii nu pot avea grijă de ei. Obiectivul acestui proiect-pilot al asociației (care se va derula în orașul Bacău) este de a stabili un mecanism comun de semnalare a cazurilor de maltratare sau a informațiilor îngrijorătoare identificate în cadrul structurilor asociației. Acest mecanism are rolul de a reuni toate instituțiile vizate, respectiv poliția, parchetul, școlile etc., pentru a derula acțiuni în comun. Subvenția acordată: 4.000 €, sumă achitată în două tranșe, conform modalităților specificate în apelul la proiecte.

Ambasada Franței va lua foarte curând contact cu asociațiile câștigătoare pentru a discuta despre punerea în aplicare a proiectului lor și pentru a asigura plătirea primei tranșe din subvenția care le este acordată.


Ambasada Franței le mulțumește candidaților la acest apel pentru participare și apreciază calitatea și seriozitatea dosarelor depuse.
În plus, Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței rămâne la dispoziția promotorilor proiectelor pentru discuții pe marginea activităților prezente sau viitoare derulate de aceștia și le urează mult succes în inițiativele lor.

Dernière modification : 15/10/2018

Haut de page