Rezultatele apelului la propuneri de proiecte 2021, pe tema Statul de drept [fr]

În România, mobilizările cetățenești din ultimii ani au inițiat o transformare a vieții publice prin consolidarea rolului societății civile ca agent al schimbării. În calitate de state membre ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, România și Franța asigură respectarea, promovarea și apărarea drepturilor omului, ca bază a demnității umane, a libertății și a societăților libere și democratice.

În aprilie 2021, Ambasada Franței și Institutul Francez din România au lansat un apel la propuneri de proiecte, pentru sprijinirea proiectelor și inițiativelor organizațiilor societății civile care au drept scop apărarea drepturilor omului și încurajarea includerii acestora în elaborarea politicilor publice.

Dintre cele 45 de organizații neguvernamentale care au răspuns apelulului la propuneri de proiecte, lansat în aprilie, cincisprezece au fost selectate pentru a implementa proiecte în diferite domenii care contribuie la consolidarea Statului de Drept și la apărarea Drepturilor Omului. Printre criteriile de selecție, au fost evidențiate caracterul relevant și inovator al tematicilor abordate, precum și posibilitatea implementării activităților avute în vedere cu partenerii instituționali competenți.

Proiectele selectate se încadrează în următoarele cinci categorii:

1- Promovarea drepturilor copilului

a. Asociația pentru Educatie Digitală - Bigger Picture (#EDUboost): promovarea drepturilor copilului, în comunitatea educațională, cu ajutorul unei platforme on-line;
b. Asociația Cu Alte Cuvinte (Povești pentru drepturile mele) : sporirea gradului de conștientizare privind folosirea cărților ilustrate în educarea despre drepturile copilului
c. Asociația Valentina România (Toți copiii au drepturi, să-i ajutăm să le cunoască!): promovarea drepturilor copiilor în rândul tinerilor din cartierul Ferentari din București;
d. Asociația Lumina (O voce pentru copiii bolnavi): sensibilizarea personalului medical și paramedical privind facilitarea accesului la îngrijirea paliativă a copiilor cu boli incurabile, din județul Bacău;
e. Fundația Inovații Sociale Regina Maria (Educația dincolo de școală): lupta împotriva abandonului școlar în rândul familiilor defavorizate din județul Ilfov.

2- Lupta împotriva traficului de persoane:

a. Fundația PARADA (Nu suntem victime!) : proiect-pilot privind prevenția traficului de persoane în rândul tinerelor potențiale victime ale traficului care provin din centre publice de îngrijire a copiilor, derulat în București și Iași;
b. Asociația FREE (FREEdom Leadership Academy): proiectarea de cursuri de instruire online, pentru tineri, în domeniul prevenției traficului de persoane și exploatării sexuale;
c. Asociația eLiberare (creșterea capacităților asistenților sociali de detectare și notificare a cazurilor de trafic de persoane): instruirea asistenților sociali din București cu privire la prevenția traficului și îngrijirea victimelor traficului de persoane;
d. Asociația LOGS (Educăm, Împuternicim, Prevenim): prevenția traficului de persoane în rândul minorilor și îngrijirea minorilor vulnerabili din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad.

3- Egalitatea între femei și bărbați:

a. Asociația SEXUL vs BARZA (instruirea activiștilor și consilierilor) : instruirea activiștilor și consilierilor care lucrează în domeniul promovării drepturilor sexuale și reproductive;
b. Asociația Rock This Country/Social Monkeyz (forumul adolescenților pentru promovarea drepturilor sexuale și reproductive): promovarea drepturilor sexuale și reproductive în rândul societății civile și al factorilor de decizie politică, ca urmare a Forumului Generația Egalității 2021;
c. Asociația pentru Libertate si Egalitate de Gen (Angajatori pentru respect): sensibilizarea instituțiilor române competente, cu privire la problema hărțuirii la locul de muncă.

4- Lupta împotriva discriminării:

a. Asociația Untold Stories (Sclavia romilor - consecințele astăzi): promovarea filmului „Scrisoarea iertării” pe tema sclaviei romilor, către publicul școlar din România și către publicul francez, precum și combaterea discriminării față de comunitatea romă;
b. E-Romnja (Relații sănătoase între tineri): proiect-pilot de promovare a egalității de gen în rândul tinerilor din comunitățile de romi din sudul Munteniei și din Moldova.

5- Lupta împotriva corupției și pentru transparența vieții publice:

a. Funky Citizens (Contracte deschise: guvernanța contractelor de achiziții publice): transparentizarea contractelor de achiziții publice prin promovarea schimbului de bune practici între autoritățile locale române și franceze.

Cele 15 ONG-uri vor beneficia de sprijin și co-finanțare în mărime de 5.000 de euro pentru implementarea proiectelor menționate.

Institutul francez din România și Ambasada Franței vor să mulțumească tuturor ONG-urilor care au răspuns acestui apel la propuneri de proiecte și le doresc succes în desfășurarea activităților lor.

Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței rămâne în contact cu implementatorii proiectelor selectate și cu societatea civilă (contact: governance@institutfrancais.ro ).

Dernière modification : 30/06/2021

Haut de page