Serviciul de cooperare și acțiune culturală (SCAC) [fr]

Serviciul de cooperare și acțiune culturală (SCAC), din cadrul Institutului Francez din România, sprijină dezvoltarea parteneriatelor instituționale la nivel central și teritorial prin inițierea de activități de cooperare.

În faza preliminară aderării europene, Franța și România au dezvoltat relații de cooperare intense și diversificate. Acestea sunt continuate în cadrul unui parteneriat european consolidat în conformitate cu foaia de parcurs „Parteneriatul strategic” semnat la 21 februarie 2013, actualizat la 10 iunie 2016 și reînnoit la 25 octombrie 2020 de prim-miniștrii români și francezi.

Principalele domenii de acțiune sunt statul de drept, justiția și reformele administrației publice, precum și politicile publice în domeniul dezvoltării durabile în sănătate și coeziune socială.

Lucrând în strânsă coordonare cu diverse servicii ale ambasadei și cu rețele de parteneri din România și Franța, SCAC se ocupă în special de cooperarea descentralizată între cele două țări și inițiativele societății civile.

Contact : Serviciul de cooperare și acțiune culturală / polul de guvernanță al Institutului Francez din România
77 bulevardul Dacia - 010415 București (sector 1)
governance@institutfrancais.ro
Telefon 00 40 374 125 263

Consultați prezentarea.

Dernière modification : 25/08/2021

Haut de page