Tratatele de la Roma

Semnarea Tratatelor de la Roma a urmat Conferintei de la Messina (Italia) din 1-3 iulie 1953, când cele 6 state semnatare ale Tratatului de la Paris constituind CECO au ho­tarât: extinderea sistemului si la alte domenii economice (în vederea realizarii unei piete comune generale), armonizarea politicilor sociale si organizarea unei piete nucleare comune.

PNG


Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (Tratatul CEE)

Rolul acestui Tratat a fost de a acționa în vederea integrării și a creșterii economice prin intermediul comerțului. Acesta a creat o piață comună bazată pe libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor.

Un al doilea Tratat de la Roma s-a referit la instituirea Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom)

- Mai multe detalii.

- Declaratia de la Roma, semnata de cei 27 de sefi de stat si de guvern membre UE

Sommet du 60e anniversaire du Traité de Rome - JPEG

- Declarația de presă a Președintelui Republicii franceze cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma


Déclaration au sommet du 60e anniversaire du... par elysee

Dernière modification : 15/03/2018

Haut de page