„Un Mărțișor ecologic «Paris Climat 2015» împotriva schimbărilor climatice”

La evenimentul „Un Mărțișor ecologic «Paris Climat 2015» împotriva schimbărilor climatice”, Excelența Sa domnul François Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România, a oferit mărțișoare ecologice doamnelor prezente marți la reședința Franței în România.

Excelențele lor, doamna Taous Djellouli, ambasadoare a Algeriei în România, doamna Faouz El Achchabi, ambasadoare a Regatului Marocului în România, doamna Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV și doamna Roxana Theodorescu, directoare a Muzeului Național de Artă, se numără printre doamnele care au primit de la domnul Saint-Paul mărțișoare ecologice, realizate special pentru această ocazie de către Asociația Ateliere Fără Frontiere.

Evenimentul special „Un Mărțișor ecologic «Paris Climat 2015» împotriva schimbărilor climatice”, a marcat debutul unei serii de acțiuni dedicate mediului, în contextul în care la Paris se va organiza, între 30 noiembrie și 11 decembrie, cea de-a 21-a Conferință ONU pe tema schimbărilor climatice (Paris Climat 2015).

Printre invitații la acest eveniment s-au mai numărat domnul Cezar Radu Soare, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, deputat din Comisia pentru Mediu, și domnul Alexandru Petrovici, director al Asociației Orașelor din România.

Evenimentul a fost deschis de domnul François Saint-Paul, care a vorbit despre principalele probleme cauzate de schimbările climatice:

„Schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru noi toți. Până în 2100, temperaturile globale ar putea crește foarte rapid cu 4-5 grade, tendință care ar avea un impact major asupra tuturor țărilor, inclusiv România. Încălzirea globală este o amenințare pentru toate societățile, nu este o preocupare a „bogaților”, deoarece schimbările climatice ar duce la mai multă sărăcie. O creștere a temperaturilor ar avea efecte vizibile de exemplu în Delta Dunării : schimbarea perioadei de migrație a păsărilor, secarea zonelor umede etc. La o scară mai largă, consecințele pentru agricultură, turism și industrii ar fi enorme. De asemenea, Bucureștiul figurează pe lista orașelor vulnerabile în fața schimbărilor climatice așa cum arată și raportul Agenției europene a mediului. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că pentru Uniunea Europeană, pentru România, economisirea energiei înseamnă și consolidarea securității energetice. Și acest aspect este foarte importat, mai ales în contextul actual.
Cea mai bună modalitate a de răspunde amenințărilor aduse de schimbările climatice este de a ne mobiliza împreună”, a explicat Ambasadorul Franței.

În cadrul evenimentului organizat de Ambasadă s-au adus în discuție aceste provocări aduse de schimbarea climatică. Ambasadorul Franței a susținut o prezentare a celei de-a 21-a conferințe a ONU pe tema climei, în timp ce domnul Benoît Gauthier, consilier economic, a pus în evidență poziția România în fața mizelor schimbărilor climatice:

„Cu un mix energetic relativ echilibrat având 43% energie din combustibil fosil, 28% energie hidro, 16% energie nucleară și 13% energie eoliană, România poate atinge în mod rezonabil obiectivele pachetului energie-climat 2020, fixat de către Uniunea Europeană ca urmare a ratificării protocolului de la Kyoto. România a depășit deja obiectivul fixat pentru 2020 cu 21% de energii regenerabile în mixul său energetic și va trebui deci să atingă obiectivul de 27%, fără prea multe dificultăți, continuând dezvoltarea potențialului său în ceea ce privește energiile regenerabile, în special energia eoliană, biomasa și energia hidro. In materie de reducere a intensității energetice, eforturile pe care România va trebui să le facă sunt dintre cele mai importante.
Intensitatea energetică a țării este astăzi de 2,5 ori mai ridicată decât media europeană dar potențialul de ameliorare a eficacității sale energetice este estimat între 16 și 24% până în anul 2030, în funcție de ritmul de creștere”, a declarat Benoît Gauthier.

„În România, toate sectoarele economiei și toți actorii implicați în lanțul de valori energetice vor trebui să contribuie la efortul de reducere a intensității energetice.
Dar va trebui acordată o atenție specială ameliorării eficacității energetice în ceea ce privește clădirile și în special habitatul uman”, a adăugat acesta.

Cu această ocazie, domnul Christophe Gigaudaut, directorul Institutului Francez din România, a prezentat „Agendă Pozitivă” care cuprinde o serie acțiuni de sprijinire a conferinței « Paris Climat 2015 » în România. Printre aceste acțiuni se numără seminarii pe teme precum eficiența energetică sau schimbările climatice, concursuri pentru liceeni sau formări pentru profesorii de limbă franceză.

La eveniment a luat cuvântul, la rândul său, domnul Patrick Ouriaghli, directorul Asociației Ateliere Fără Frontiere, care a prezentat povestea mărțișoarelor unice, care au fost distribuite la Ambasada Franței. „Aceste mărțișoare deosebite au fost realizate din materiale obținute prin reciclarea bannere-lor și mesh-urilor publicitare de către Ateliere Fără Frontiere, asociație care are ca scop integrarea socială, profesională și civică a persoanelor aflate în mare dificultate.”

Următorul eveniment major din seria acțiuni de sprijinire a conferinței « Paris Climat 2015 » va fi o conferință cu privire la mizele COP21, care va avea loc pe 3 aprilie. Conferința, organizată de Ambasada Franței, prin Serviciul Economic și Institutul Francez, în parteneriat cu Centrul Regional francofon de Cercetări Avansate în Științele Sociale (CEREFREA), va prezenta mizelor COP21 de către negociatorii francezi ai ministerelor franceze (Ministerul Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale, Ministerul de Finanțe, Ministerul Ecologiei, Dezvoltării durabile și Energiei), printre care doamna Odette Tomescu, șefa departamentului schimbări climatice din cadrul Ministerului francez Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale. Evenimentul are ca scop punerea în legătură a intelectualilor români, a membrilor societății civile, dar și a comunității francofone.

Despre COP21

Franța va găzdui și va prezida cea de-a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice 2015 (COP21 / CMP11), cunoscută, de asemenea, sub numele de "Paris 2015", care va avea loc între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015.

Acesta este o reuniune crucială, deoarece trebuie să conducă la un nou acord internațional privind clima, aplicabil tuturor țărilor, cu scopul de a menține încălzirea globală sub două grade Celsius. Prin urmare, Franța va juca un rol de lider pe plan internațional, pentru a aduce armoniza opiniile și de a facilita căutarea unui consens al ONU, precum și în cadrul Uniunii Europene, care are un loc important în negocierile privind clima.

Dernière modification : 04/03/2015

Haut de page