Prezentare Pol Guvernanta [fr]

Franta si România au dezvoltat de multi ani relatii de cooperare privilegiate, în cadrul unui parteneriat european puternic consolidat.

Aceste relatii de cooperare se înscriu în foaia de parcurs a « Parteneriatului strategic bilateral », semnata la data de 21 februarie 2013 si actualizata la data de 10 iunie 2016.

Actiuni de cooperare bilaterala sunt implementate în cadrul unor parteneriate institutionale în domenii difeite, ca de exemplu:

- Cooperarea descentralizata si dezvoltarea teritoriala
- Administratia publica
- Sanatate si coeziune sociala
- Cooperare judiciara
- Protectia copilului
- Dezvoltare urbana si patrimoniu
- Agricultura si dezvoltare rurala


-  La coopération décentralisée et le développement territorial
-  L’administration publique
-  La santé et la cohésion sociale
-  La coopération judiciaire
-  La protection de l’enfance
-  Le développement urbain et le patrimoine
-  L’agriculture et le développement rural

Interlocutorii dvs. în cadrul polului Guvernanta:

-  Stéphane CESARI , Attaché de coopération, responsable du Pôle gouvernance
-  Charlotte BROISSAND , Attachée de coopération régionale pour les Droits de l’enfant (Roumanie - Bulgarie - République de Moldavie)
-  Estelle RIBES , Chargée de mission Coopération décentralisée et développement territorial


Pentru a ne contacta :

- E-mail : prenom.nom@diplomatie.gouv.fr
- Tel. : 0040 (0)374 125 263

Dernière modification : 19/05/2017

Haut de page